Gå til innhold
Annonse
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD

I forrige måned fikk 38,9 millioner laks flerkomponentvaksine. Det er en svak nedgang fra oktober 2016 da 40,3 millioner ble vaksinert. Vaksineringen mot PD økte betydelig.

Annonse

Statistikken for vaksinering hittil i år viser at det er omsatt 288 millioner doser siden nyttår, en oppgang på nesten 20 millioner doser sammenlignet med samme periode ifjor.

- Oktober er første måned for vaksinering av ettåringen som sjøsettes på våren, forteller produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD
Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD

- Salgsøkningen skyldes trolig fasing i tidspunkt for vaksinering. Vi oppfatter at flere velger å vaksinere vårsmolten tidlig for å la den få god tid til immunisering og vekst før den sjøsettes. Den løpende statistikken for de 12 seneste månedene (MAT) viser nemlig bare en beskjeden oppgang, sier Sævareid.

I perioden oktober 2016 til oktober 2017 ble det solgt knappe 322 millioner flerkomponentdoser, mot 320 millioner doser i foregående tolvmånedersperiode,.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene.

Mer PD-vaksinering

Forrige måned gikk det ut 20,2 millioner doser vaksiner mot pancreas disease (PD). Det er en betydelig oppgang fra oktober 2016 da det ble solgt 14,6 millioner doser PD-vaksine.

- Hittil i år (YTD) har vi passert 116 millioner doser PD-vaksine, mot 98 millioner doser i samme periode i 2016, sier Sævareid. Med den nye PD-forskriften på trappene venter vi å se et økende salg av PD-vaksine i tiden framover, sier Ingebjørg Sævareid.

Den løpende statistikken for de seneste tolv månedene (MAT) viser at salget av PD-vaksiner er gått opp fra 116 millioner doser i perioden 2015-2016, til 129,5 millioner i perioden 2016-2017.

Annonse