Gå til innhold
Annonse
De to sjefene for Norsk Fiskeoppdrett og Skipsrevyen. Gustav Erik Blaalid t.v og Asle Strønen t.h.
De to sjefene for Norsk Fiskeoppdrett og Skipsrevyen. Gustav Erik Blaalid t.v og Asle Strønen t.h.

Det tradisjonsrike fagmagasinet Skipsrevyen får ny eier. Det er ansvarlig redaktør i Norsk Fiskeoppdrett og Kyst.no Gustav-Erik Blaalid, som gjennom holdingselskapet Vitamin Holding AS kjøper Skipsrevyen.  

Annonse

Dermed blir Skipsrevyen en del av mediegruppen som blant annet eier fagtidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett og nettstedet kyst.no.

– Kjøpet er en del av vår strategi om å bli sterkere på flere områder. I dag er vi ledende på nyheter og fagstoff i laksenæringen i Norge og i resten av den lakseproduserende verden. Vi har vårt eget medieselskap i Chile og kontorer i Skottland og Canada. Nå tar vi steget over i en annen, og viktig sjøbasert næring, nemlig shipping og verft, sier Gustav-Erik Blaalid.

Asle Strønen, redaktør for Skipsrevyen, og Gustav Erik Blaalid, redaktør i Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no
Asle Strønen, redaktør for Skipsrevyen, og Gustav Erik Blaalid, redaktør i Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no

Synergier

Han understreker at Skipsrevyen med nettstedet skipsrevyen.no er godt posisjonert for de ambisjonene mediegruppen har.

– Jeg ser at vi har synergier på viktige stoffområder. Oppdrettsnæringen er blant de største oppdragsgivere for norske skipsverft med brønnbåter og arbeidsbåter. I tillegg ser vi en økende trend der offshore oppdrettsanlegg vil bli mer vanlig, legger han til.

Han nevner Salmar sitt havmerd prosjekt og Nordlaks sitt havskip som ferske eksempler, som begge innevarsler en ny teknologisk epoke.

Selger, men fortsetter

Det er Skipsrevyens daglige leder og ansvarlig redaktør Asle Strønen og mangeårig styreleder Per Sævik som selger sine aksjeposter. Asle Strønen fortsetter som redaktør for Skipsrevyen.

– Etter å ha utviklet Skipsrevyen over flere tiår var det naturlig nå når muligheten gav seg å avhende Skipsrevyen til ny eier. I det fremtidige mediebildet med bl.a. publisering på flere digitale plattformer er det en ubetinget fordel å være en del av en større mediegruppe, sier Strønen.

Asle Strønen og Per Sævik ser begge frem til at produktet Skipsrevyen skal fortsette sin positive utvikling under ny eier.

– Vi er svært tilfreds med at Skipsrevyen fortsatt skal drives fra Bergen, sier de to.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse