Gå til innhold
Selskapets styre har besluttet å utsette børsnoteringsprosessen. Foto: Norsk Sjømat
Selskapets styre har besluttet å utsette børsnoteringsprosessen. Foto: Norsk Sjømat

Oppdrettsselskapet Norsk Sjømat melder fredag at det utsetter sin børsnoteringsprosess og etterfølgende børsnotering.

«Mens Norsk Sjømat har mottatt høyst positive tilbakemeldinger knyttet til sin business case i tillegg til solid etterspørsel fra norske og internasjonale institusjoner, betyr den økte turbulensen i finansmarkedene, spesielt innen sjømatsektoren, at investorene har blitt mer og mer forsiktige. Som et resultat av det, har selskapets styre besluttet å utsette børsnoteringsprosessen», skriver selskapet fredag.

Styret vil ikke gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, opplyses det. Selskapet kan gjenoppta børsnoteringsprosessen i fremtiden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?