Gå til innhold
Annonse
Torfinn Evensen Norske lakseelver daglig leder
Torfinn Evensen Norske lakseelver daglig leder

Norske Lakseelver mener Regjeringen gjorde rett i å la forvaltningen av villaksen forbli i Miljøverndepartementet.

Annonse

Torfinn Evensen Norske lakseelver Daglig leder
Torfinn Evensen Norske lakseelver Daglig leder
Torfinn Evensen mener det er lurt å la villaksforvaltningen forbli under Miljøverndepartementet. Foto: Norske Lakseelver

Tidligere denne måneden offentliggjorde Regjeringen at de ville vurdere å flytte forvaltningsansvaret for villaksen fra Miljøverndepartementet (MD) til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Nyheten møtte kjapt motstand i villaksmiljøet og i går besluttet Regjeringen å la forvaltningsansvaret forbli i Miljøverndepartementet.

Les også: Villaksforvaltningen forblir i Miljøverndepartementet

Generalsekretær i organisasjonen, Norske Lakseelver, Torfinn Evensen mener det var en smart beslutning. 

- En klok avgjørelse av Regjeringen når de nå etter en vurdering konkluderer med at villaksen hører hjemme i Miljøverndepartementet, uttaler generalsekretæren.

- Vi vil gi Regjeringen ros for å vurdere grep for å styrke forvaltningen av villaksen. I den sammenheng var det naturlig at de også vurderte hvilket departement som bør ha forvaltningsansvaret.  Regjeringen landet på Miljøverndepartementet, og vi er også overbevist om at Miljødirektoratet er det rette fagmiljøet for en kunnskapsbasert forvaltning av villaksen i framtiden, sier Evensen i en pressemelding.

- De har gjennom kalking og gyrobehandling vist stor evne til å gjenoppbygge laksebestander i vassdrag der Stortinget har bevilget penger. Ambisjonen om å styrke villaksforvaltningen blir derfor også et spørsmål å bevilge tilstrekkelig ressurser til Miljødirektoratets villaksarbeid i årene framover.

Les også: Uenig med flyttingen av villaksforvaltningen

Norske Lakseelver tror CWT-merking av oppdrettslaksen kan være en mulig løsning. Foto: Northwest Marine Technology
Norske Lakseelver tror CWT-merking av oppdrettslaksen kan være en mulig løsning. Foto: Northwest Marine Technology

Etterlyser merking

Norske Lakseelver er fast bestemt på at merking av oppdrettslaks er noe som må innføres. Nå etterlyser de handling fra Regjeringen.

- Videre blir det viktig at Miljøvernministeren sammen med Fiskeriministeren ivaretar villaksen overfor oppdrettsindustrien, slik at det blir iverksatt effektive tiltak mot de ustabiliserte trusselfaktorene for villaksen: lakselus og rømt oppdrettslaks.

-  De mange rømmingene i høst aktualiserer ytterligere behovet for å ta i bruk hjemmelen i akvakulturloven om merking av oppdrettslaksen. Det er derfor gledelig at regjeringspartiet Høyre under valgkampen signaliserte behovet for innføring av en merkings- og sporingsløsning for oppdrettslaks. Ved å fjerne fettfinnen på all oppdrettslaks og snutemerke dem ørsmå ID-kodede metallfragmenter  (CWT – Coded Wire Tag), vil rømt fisk raskt kunne oppdages og spores tilbake til eier, slik at evt. pågående rømminger kan stoppes på et så tidlig tidspunkt som mulig og skadene på villaksbestandene minimeres.

Tror på grønne konsesjoner

Norske Lakseelver mener Regjeringen har gjort rett i å fortsette tildelingsrunden av de grønne konsesjonene. De tror teknologiske fremskritt kan hjelpe på i kampen mot lakselusen.

- Når det gjelder problemet med lakselus er det fornuftig at Regjeringen gjennomfører tildelingen  av grønne konsesjoner, dersom de også følger opp selve intensjonen med disse. Den er  at man i hele næringen skal implementere nye teknologiske løsninger som reduserer problemene med lakselus og rømming. 

- Her vil uttesting av lukkede oppdrettsanlegg i sjø være et viktig skritt for å bryte den onde sirkelen mellom oppdrettslaksen som vert og lakselusa som parasitt, ved at anleggene bruker sjøvann fra dyp uten luselarver. På den måten vil også næringen kunne redusere den omfattende bruken av avlusingskjemikalier og -medikamenter, som er selve årsaken til at lakselusa i store deler av landet har blitt multiresistent mot disse midlene.

Annonse