Gå til innhold
Annonse
Charles Høstlund, daglig leder i Norway Royal Salmon (NRS). Foto: Therese Soltveit.
Charles Høstlund, daglig leder i Norway Royal Salmon (NRS). Foto: Therese Soltveit.

Produksjonskostnaden gikk litt ned i nord, men samtidig litt opp i sør. Begge steder var NRS noen få kroner fra å nå 40 kroner i kostnad per kilo slaktet fisk.

Annonse

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2017 på 192 millioner kroner (218) og en EBIT per kilo på 19,29 kroner (30,35), mot hhv 218 millioner og 30,35 kr/kg i samme kvartal i fjor.

Den kraftige nedgangen i EBIT/kg forklares dels med økte kostnader og dels med dårligere oppnådde priser.

Region nord

For region nord endte den på 37,57 kr/kg. Riktignok er dette ned vel en krone fra Q2, men sammenlignet med Q3 i fjor er det en økning på 8,10 kr, eller nesten 30 prosent.

- Smolten vi kjøpte i 2015 som erstatning for destruert ILA-fisk, presterte dårligere enn forventet, skriver de i kvartalspresentasjonen.

Utover det var både fiskehelsen og lusesituasjonen i regionen god, melder de.

Salgsprisene sank også med vel 8 kroner fra Q3 2016, og sammen med den økte produksjonskostnaden resulterte dette i en nedgang i EBIT/kg i region nord fra 31,09 kr til 18,85.

Region sør

I sør falt ikke oppnådde priser noe sørlig fra Q3 2016, kun med 54 ør/kg. Derimot falt de med vel 10 kr fra forrige kvartal (Q2 2017).

Produksjonskostnaden steg med ca to kroner fra både Q3 2016 og Q2 2017 til 38,02.

I sum oppnådde de dermed en EBIT/kg i sør på 20,91, opp vel 2 kroner fra Q3 2016, men ned vel 10 kr fra Q2 2017.

- Vi fikk økte produksjonskostnader i kvartalet sammenlignet med perioden før ettersom vi startet slakting på en ny lokalitet, skriver de.

Økt slakt gav høy EBIT

Det mest positive for NRS i kvartalet var at de slaktet mer enn noen gang. Med 10 454 tonn sløyd vekt, som er 39 prosent høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 8 238 tonn i Region Nord og 2 216 tonn i Region Sør.

- NRS har et sterkt fokus på vekst og utnyttelse av vår produksjonskapasitet og forventer tilnærmet full utnyttelse av konsernets MTB i fjerde kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

De høye volumene sikret dermed en ebit på 192 millioner kroner, som bare slås av Q3 i 2016.

- NRS har i dag lagt frem det nest høyeste operasjonelle EBIT i et tredje kvartal. Biomassen i sjøen er økt gjennom kvartalet og er 43 prosent høyere sammenlignet med utgangen av samme kvartal i fjor, uttaler Høstlund videre.

For 2017 forventes slaktevolumet å bli 32 500 tonn og 43 000 tonn for 2018, som er en økning på 32 prosent fra 2017.

Estimert smoltutsett for 2017 er 11,5 millioner stykk.