Gå til innhold
Annonse
Magnus devold og Vidar Asphaug Patogen
Magnus devold og Vidar Asphaug Patogen

Etter oppfordring fra kunder har Patogen utviklet en PCR-basert analyse for bedre styring av smoltifisering med enkel prøvetaking og logistikk.

Annonse

Patogen Smolttimer har vært testet i felt i halvannet år med svært gode resultater, og lanseres nå i forbindelse med Patogens settefiskseminar – Pathos Forum.

- Etter å ha fulgt opp flere titalls smoltgrupper gjennom smoltifiseringsprosessen og sett hvordan disse presterer i sjø, ser vi klart potensialet i et godt styringsverktøy, sier Magnus Devold, forskningssjef i Patogen i en presseelding. Patogen Smolttimer baserer seg på genetiske analyser av gjellevev. Prøveuttak og forsendelse foretas enkelt etter Patogens standard metoder. Dette inkluderer også en ny modell som forutser et sannsynlig smoltifiseringsforløp fra første prøveuttak. Ved å sammenstille forventet utvikling og analyser, kan en justere smoltifiseringsprosessen underveis for å oppnå optimalt utsett i sjø.

Viktig bidrag for å sikre god smoltkvalitet

- Vi er veldig fornøyde med produktet og den positive responsen fra oppdretterne som har vært med på uttestingen av produktet. Dette styringsverktøyet blir et viktig bidrag i arbeidet med å sikre god smoltkvalitet og overlevelse i sjø, sier Ove Gjelstenli, Markedssjef i Patogen i pressemeldingen.