Gå til innhold
Annonse
Stipendiatsamling på Holmen Fjordhotell 6. november. Fra venstre: Mehrdad Sobhkhez, Florian Sambraus, Marta Bou Mira, Eirill Ager-Wick, Sofie Charlotte Remø, Monica Hongrø Solbakken, Ida Marlen Strand
Stipendiatsamling på Holmen Fjordhotell 6. november. Fra venstre: Mehrdad Sobhkhez, Florian Sambraus, Marta Bou Mira, Eirill Ager-Wick, Sofie Charlotte Remø, Monica Hongrø Solbakken, Ida Marlen Strand

Forskningsrådets havbruksprogram har gjennom hele programperioden satset på forskerrekruttering. I toppåret 2009 var over 100 doktorgrads- og postdoktorstipendiater knyttet til prosjekter i programmet.

Annonse

– Vi har bevisst prioritert prosjekter som inkluderer stipendiater for å få fart på rekrutteringen, forteller programstyreleder Sigve Nordrum.

Stipendiatsamling på Holmen Fjordhotell 6. november. Fra venstre: Mehrdad Sobhkhez, Florian Sambraus, Marta Bou Mira, Eirill Ager-Wick, Sofie Charlotte Remø, Monica Hongrø Solbakken, Ida Marlen Strand. Foto: Forskningsrådet
Stipendiatsamling på Holmen Fjordhotell 6. november. Fra venstre: Mehrdad Sobhkhez, Florian Sambraus, Marta Bou Mira, Eirill Ager-Wick, Sofie Charlotte Remø, Monica Hongrø Solbakken, Ida Marlen Strand. Foto: Forskningsrådet

Viktig kompetanse

– Kompetansen til de unge forskerne blir viktig for havbruksnæringen, forskningen og samfunnet som helhet i mange år framover. Dette er en investering som vil gi god, langsiktig avkastning, fastslår han.

Siden 2006 har til sammen 82 nye stipendiater startet på doktorgradsarbeidet sitt i et nytt prosjekt i Havbruksprogrammet. Tilsvarende har 98 forskere som nettopp har disputert, fått postdoktorstipend i nystartede havbruksprosjekter.

Antall PhD- og post.doc. (menn og kvinner) som har vært tilknyttet programmet hvert år siden starten i 2006. Antallet stipendiater har variert noe gjennom programperioden, se figur. Nedgangen de siste årene reflekterer at programmet går mot slutten og at det startes færre prosjekter. Tallene for de første årene inkludert stipendiater som startet i det forrige Havbruksprogrammet.

Til forskning og næringsliv

– Mange av stipendiatene vil om noen år være sentrale, ledende forskere ved institutter og universiteter, sier Nordrum og påpeker at programmet de siste årene har lyst ut postdoktor-prosjekter som en mulighet for dem som vil kvalifisere seg videre mot faste forskerstillinger.

– Men ikke alle vil fortsette i akademia og melder seg heller på arbeidsmarkedet som høyt kompetent arbeidskraft. Det er rekrutter norske havbruksbedrifter, leverandører og forvaltning bør ønske velkommen til innsats for å styrke Norges posisjon som ledende sjømatnasjon, sier Sigve Nordrum.

Stipendiatsamling

I november inviterte programstyret doktorgradsstipendiatene til seminar der de fikk anledning til å presentere prosjektene sine for programstyret.

– De åtte stipendiatene som deltok, var motiverte og imponerte programstyret med gode presentasjoner med høyt faglig nivå, forteller programstyrelederen, som satte stor pris på anledningen til å diskutere faglige utfordringer med stipendiatene.

Annonse