Gå til innhold
Annonse
Ved studier på liten fisk (0,3-5 gram), som i denne studien, blir hele eller store deler av fisken støpt inn, snittet og undersøkt. Da kan man studere flere områder og strukturer av fisken og man kan gjøre oppdagelser som man ellers ikke ville gjort ved standard prøvetaking. Foto: Veterinærinstituttet.
Ved studier på liten fisk (0,3-5 gram), som i denne studien, blir hele eller store deler av fisken støpt inn, snittet og undersøkt. Da kan man studere flere områder og strukturer av fisken og man kan gjøre oppdagelser som man ellers ikke ville gjort ved standard prøvetaking. Foto: Veterinærinstituttet.

Har fiskens alder betydning for hvordan laksepox opptrer? Infiserer poxvirus bare gjelleceller? Disse og flere spørsmål er besvart i en ny studie som akkurat er publisert i Journal of Fish Diseases.

Annonse

Studien er presentert i en artikkel i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett. Den er skrevet av forskerne Mona Gjessing og Ole Bendik Dale, begge fra Veterinærinstituttet, og er denne utgavens innhold i Veterinærinstituttets faste fiskehelsespalte.

Forskningsarbeidet rundt laksepox på yngel er nylig vitenskapelig publisert i «Journal of Fish diseases».
Forskningsarbeidet rundt laksepox på yngel er nylig vitenskapelig publisert i «Journal of Fish diseases».

De skriver at Veterinærinstituttet i mange år har hatt fokus på gjellesykdommer hos oppdrettslaks. 

- De seneste årene har sykdommen laksepox («kopper» hos laks) vært i fokus og vi lurer på om poxvirusets rolle kan ha blitt oversett i lang tid hos laks med gjellesykdom. Etter noen år med forskning, utvikling av diagnostiske metoder og mer erfaring, forstår vi mer av hvordan laksepox kan manifestere seg i fisken, skriver Gjessing og Dale.

Den siste tiden har de igjen undersøkt et rent utbrudd av laksepox, men denne gangen har de fokusert på yngel. De undersøkte fisk både i Norge, i Skottland og på Færøyene.

Arbeidet er publisert i «Journal of Fish Diseases» og en av figurene fikk pryde forsiden av tidsskriftet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse