Gå til innhold
Annonse
Laksefilet, bearbeiding, pinbone, slakteri
Laksefilet, bearbeiding, pinbone, slakteri

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsett ei ny forskrift for fisk og fiskevarer som skal fremme god kvalitet og marknadstilgang for norsk fisk.

Annonse

Regelverket om kvalitet for fisk og fiskevarer blir meir brukarvennleg og er forenkla for å unngå dobbelregulering med hygiene- og merkeregelverket. Føremålet med forskrifta er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer og marknadstilgang for norsk fisk og fiskevarer i utlandet.

Departementet viser elles til sjømatmeldinga og fiskesalslagslova der det er skissert tiltak for å betre kvaliteten på råstoffet som blir landa, medrekna forslag om å styrke tilsynet med råstoffkvalitet og råstoffbehandling i regi av fiskesalslaga. Departementet vil i løpet av 2013 ha nærare dialog med dei departement som dette vedkjem, Mattilsynet, fiskesalslaga, Fiskeridirektoratet og næringsorganisasjonane for å drøfte oppfølging og kvalitetsansvar i regi av fiskesalslaga.

Les også: - Klimamerking gir konkurransefortrinn

Les også: - Den nye merkestandarden gir enda et konkurransefortrinn

Annonse