Gå til innhold
Annonse

Ny tilnærming har gitt betydelig nedgang i AGD-behandlinger på Vestlandet

Merder i Vest. Foto: Fomas.
Merder i Vest. Foto: Fomas.

Fiskehelsetjenesten Fomas har ved hjelp av nøye overvåking av ulike parametere, kun sett en behandling mot AGD fra deres kunder på Vestlandet denne høsten. Stine Kolstø forteller at i stedet for automatisk behandling på gjellecore 2 og 3, avventer man, følger nøye med og opplever som regel at den aktive gjellescoren går tilbake uten behandling.

Annonse

Kolstø forteller så at det ikke er gjennomført noen rene AGD-behandlinger i Rogaland og Hordaland hos deres kunder.

- Det er gjennomført en behandling med hydrogenperoksid, men denne behandlingen var rettet mot både lakselus og AGD, opplyser hun.

- Mange påvisninger

Kolstø forteller at de har hatt mange påvisninger av AGD i området, både ved gjellescore og i laboratorier.

Fiskehelsebiolog Stine Kolstø. Foto: Fomas Fiskehelse og Miljø.
Fiskehelsebiolog Stine Kolstø. Foto: Fomas Fiskehelse og Miljø.

- Likevel har vi bare sett den ene behandlingen. Det er ikke slik at vi automatisk behandler ved gjellescore på to, poengterer hun.

Biologen mener det er viktig å følge med på utviklingen av total gjellescore og aktivscore som er med på å avgjøre behandling eller ikke, samt overvåking av flere parameter som temperatur og salinitet.

- Noen år tilbake behandlet man automatisk med gjellescore på to og tre, men nå har vi erfaringer som tilsier at vi slipper dette. Nå tar vi gjerne gjellescore flere ganger i uken ved påvisninger og vurderer forventet temperatur, salinitet med mer før vi igangsetter behandling.

- Under overvåking og i tett dialog med oppdrettere har vi sett at gjellescore på litt over to har gått tilbake av seg selv uten behandling, legger hun til.

- Flinkere og tryggere

Fiskehelsepersonell gjennom de siste årene, mener hun er både blitt flinkere og tryggere når det gjelder håndtering av AGD.

- For to år siden så vi en del behandlinger, i fjor så vi også noen og i år har vi sett én. Tett oppfølging og se på utviklingen av hele bildet fremover er noe som gir resultater, konstaterer fiskehelsebiologen.

AGD-sesongen slik hun opplever den er også nå over.

- Jeg blir veldig overrasket om det oppstår flere tilfeller, konkluderer hun.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse