Gå til innhold
Annonse

Nye anbefalinger på nivå av vitaminer i fôr til laks

Laksefôret har endret sammensetning de siste årene til å inneholde mer plantebaserte fôrråvarer. De gamle anbefalingene om nivå av vitaminer og mineraler stemmer ikke lengre og nye anbefalinger er nå arbeidet frem.

Annonse

Det melder Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) på sine nettsider. 

Endra vitaminbehov med plantefôr

Fôret til oppdrettslaks har endret seg de siste årene. Tidligere var mesteparten av fôret basert på fiskemel og fiskeolje, mens det nå ofte er 70 % plantebasert. Bakgrunnen for endringen er at oppdrett av fisk er i kraftig vekst.

Det finnes ikke tilstrekkelige marine råstoffer til å møte den økende etterspørselen etter fôrråstoffer på en bærekraftig måte. Planter som for eksempel raps og soya har derfor erstattet de marine kildene i laksefôr i stor grad og er et mer bærekraftig alternativ.

Planter inneholder også vitaminer og mineraler. Men laksen klarer ikke å ta opp vitaminene og mineralene fra planter like effektivt som de gjør fra marine kilder. I tillegg er det noen av planteingrediensene som har lavere nivå av vitaminer og mineraler enn marine kilder har. Derfor var det et stort behov for å tilpasse mengden vitaminer og mineraler til de nye fôrene.

Men det var en begrensning i kunnskap om riktige nivåer for å sikre fiskens vekst og velferd på best mulig måte, melder FHF. 

Kristin Hamre, Forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: HI.
Kristin Hamre, Forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: HI.

Derfor gikk FHF inn med midler i dette prosjektet som er ledet av Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) med Kristin Hamre som prosjektleder.

Prosjektet er egentlig en forlengelse av et EU prosjekt som testet ulike verdier av mikronæringsstoffer i småskala. Dette forsøket hadde til hensikt å verifisere verdiene funnet i EU prosjektet også i storskala. I storskala vil man fange opp om nivåene er tilstrekkelig både under optimale forhold og under stress slik som ved avlusning, vaksinering, håndtering mm.

Klikk for større bilde.
Klikk for større bilde.

Gamle anbefalinger langt unna optimale nivå for dagens fôrsammensetning

I forsøket har det vist seg at for noen av mineralene og vitaminene som er studert så ligger de gamle anbefalingene langt under de reelle behovene. Vitamin C og E, vitamin B6, pantoten og niacin var de vitaminene der status i fisken var påvirket av fôrene.

- Vi trodde neste først ikke det vi så, uttaler Hamre. Det viste seg nemlig at fisken trenger fire ganger så mye niacin og dobbelt så mye B6 som tidigere anbefaling. Nye anbefalinger er oppsummert i tabellen under.

Små forskjeller på vekst

Det var noe lavere biomassevekst hos laksen som fikk fôr basert på de gamle anbefalingene av mikronæringsstoffer. Det ble også gjort sammenligninger mot et kommersielt fôr fra Biomar som ga like god biomassevekst som fôret med ny sammensetning av vitaminer og mineraler. Biomassevekst er summen av bedre vekst og mindre dødelighet og det var ingen signifikant effekt på disse to faktorene alene. 

Oppsummert var det en tendens til høyere sløydvekt og signifikant mindre hardhet og større muskelceller i fisk gitt fôr med ny vitamin- og mineralsammensetning (Ny NP) sammenlignet med fôr med nåværende anbefaling (100 % NP). Det trengs flere data hvis man skal forklare mekanismene for dette nærmere.

- Tidligere kunne man bruke et helt karriereløp på denne typen undersøkelser. De nye metodene gjør at vi kommer mye raskere i mål. Likevel er dette kun en screening og det vil være nødvendig å gå dypere inn å studere enkeltstoffer senere, sier Hamre.

Klikk for større bilde.
Klikk for større bilde.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse