Gå til innhold
Annonse

Det er gjort endringar i matproduksjonsavgiftane som gjev ein auke i avgiftssatsane for sjømat og for norskprodusert kjøt, andre animalia og vegetabilier, melder Mattilsynet.

Annonse

Totalt gjer desse endringane at avgiftssatsane er redusert med om lag seks prosent. På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2007, vil følgjende satsar gjelde for matproduksjonsavgift i 2007: Avgift på norskprodusert kjøtt: kr 0,51 pr. kg. Avgift på andre norskproduserte animaliar: 1,99 % av fakturabeløp ekskl. mva. Avgift på egg vil etter omregningen bli 0,28 øre per kg Avgift på norskproduserte vegetabilier: 0,80 % av fakturabeløp ekskl. mva. Avgift på fisk til konsum landa frå EØS-fartøy: kr 14,60 kroner per mottatt tonn råstoff. Avgift på fisk landa frå tredjelandsfartøy: 14,60 kroner per mottatt tonn Avgift på fisk tatt om bord på norsk fabrikkfartøy eller omlasta til utenlandsk fartøy: 14,60 kroner per mottatt tonn Avgift på oppdrettsfisk: 14,60 kroner pr tonn fisk mottatt til slakting Avgift på importerte fisk og fiskevarer: 14,60 kroner per tonn Avgift på importerte råvarer, unntatt fisk og fiskevarer: 1,14 pst. av tollverdi Avgift på importerte ferdigvarer og halvfabrikata, unntatt fisk og fiskevarer: 0,71 % av tollverdi

Annonse