Gå til innhold
Annonse

Nye tariffavtaler for skip tilknyttet Sjømat Norge

 Bildet øverst: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) signerte avtalen i dag. Foto: Sjømat Norge.
 Bildet øverst: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund) signerte avtalen i dag. Foto: Sjømat Norge.

Nylig signerte Sjømat Norge (NHO) tariffavtaler med Norsk Sjømannsforbund (LO), Norsk Sjøoffisersforbund (LO) og Det norske maskinistforbund tariffavtaler for skip tilsluttet Sjømat Norge.

Annonse

Dette gjelder brønnbåter, ensilasjefraktere og andre skip som er tilknyttet marin sektor.

Signeringen av endelig tariffavtale er i tråd med de intensjonsavtaler partene skrev under like før jul i 2017 og bidrar til at NHO-fellesskapet nå har et tarifftilbud for rederi tilknyttet marin sektor, melder Sjømat Norge på sine nettsider. 

Det jobbes videre med å etablere en ny tariffavtale for servicefartøy tilknyttet havbruksnæringen. Det tas sikte på å signere denne i løpet av våren 2018.

Signering med Maskinistforbundet: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Håkon Eidset (Det norske maskinistforbund). Foto: Sjømat Norge.
Signering med Maskinistforbundet: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Håkon Eidset (Det norske maskinistforbund). Foto: Sjømat Norge.
Signering med Sjøoffisersforbundet: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Anders Hansson (Norsk Sjøoffisersforbund). Foto: Sjømat Norge.
Signering med Sjøoffisersforbundet: Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge) og Anders Hansson (Norsk Sjøoffisersforbund). Foto: Sjømat Norge.
Fra v. Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Anders Hansson (Norsk Sjøoffisersforbund), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund) og Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund). Foto: Sjømat Norge.
Fra v. Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Anders Hansson (Norsk Sjøoffisersforbund), Geir Hagerupsen (Norsk Sjømannsforbund) og Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund). Foto: Sjømat Norge.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse