Gå til innhold
Annonse
Monica Mæland og Elisabeth Aspaker
Monica Mæland og Elisabeth Aspaker

1. januar 2014 etableres det nye Nærings- og fiskeridepartementet. Se video med statsrådenes tanker.

Annonse

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk.

Departementet har to konstitusjonelt ansvarlige statsråder. Statsråd Elisabeth Aspaker har ansvar for fiskeri- og havbrukssaker, sjømatsaker og marine forsknings- og innovasjonssaker. Statsråd Monica Mæland har ansvar for departements andre saksområder, blant annet eierskapssaker, handelssaker og selskapslovgivning. Hun har også det administrative ansvaret for departementet.

Se hva de to statsrådene tenker om det nye departementet i videoen under.

Monica Mæland og Elisabeth Aspaker. Foto: Fiskeridepartementet
Monica Mæland og Elisabeth Aspaker. Foto: Fiskeridepartementet