Gå til innhold
Annonse

Nytt FHF prosjekt tester ut tørrfôr, fôringsstrategi og egnet teknologi

Illustrasjonsfoto: Biomar.
Illustrasjonsfoto: Biomar.

Fôr er en av utfordringene for å videreutvikle langtidslagring av villfanget torsk, samt at logistikk med lagring og fôring er utfordrende. Et nylig oppstartet FHF prosjekt skal utvikle egnet fôr og fôringsstrategi som gjør at villfanget torsk spiser tørrfôr.

Annonse

Prosjektet har som mål å utvikle og teste et kommersielt tørrfôr for langtidslagret villfanget torsk ved hjelp av egnet teknologi og fôringsstrategi, melder FHF på sine sider.

De påpeker at økt kvantum av torsk i merd vil bety forlenget sesong og bedriftene vil være leveringsdyktige på torsk utover ordinær sesong. Det skal testes ut ulike fôringsstrategier der det  brukes tørrfôr med tilsetting av vann og attraktanter på lokalitet.

ToBø Fisk AS, Sjøfisk AS og Biomar AS skal se på løsningen og mulighetene for å utvikle et kommersielt tilpasset tørrfôr med tilpassing av nødvendige fôringsstrategier for langtidslagret torsk. Prosjektet skal gjennomføres over to sesonger.

Fôringsforsøkene vil skje på levendelagringslokalitetene til ToBø Fisk AS i Havøysund og Sjøfisk AS på Bjarkøy, og er tenkt å strekke seg over 24 uker hver sesong.

- For bedriftene vil dette kunne gi flere helårige arbeidsplasser, økt utnyttelse av maskiner og utstyr utenfor sesong samt i stor grad bidra til bedret lønnsomhet for den enkelte bedrift, sier Frank Jakobsen, fagsjef i FHF.

For å lese mer om prosjektet se her: Kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur: Uttesting av tørrfôr, fôringsstrategi og egnet teknologi

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse