Gå til innhold
Annonse
Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD
Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD

I august ble det solgt 42,5 millioner doser flerkomponentvaksiner til laks. Det er 2,75 millioner doser flere enn i august 2016, opplyser MSD i en vaksinekommentar.

Annonse

- August er sammen med juni og juli toppmåneder for vaksinering av nullåringen. Vi venter at denne fisken settes ut i månedskiftet september/oktober, forteller produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health i en pressemelding.

Større utsett i år

Hittil i år (YTD) er det solgt 215.515.000 flerkomponent vaksinedoser, en oppgang på 24 millioner doser fra tilsvarende periode i 2016.

De siste 12 månedene (MAT) er det vaksinert 326.250.000 laks, en oppgang på 9 % fra foregående tolvmånedersperiode da antallet var 299.715.000 laks.

- Sjømat Norge meldte i sin produksjonsstatus pr utgangen av juli at utsettet av fisk er 6 % større enn utsettet i 2016, og at gjennomsnittsvekten på utsatt fisk i snitt var 50 gram høyere enn i fjor. Fra våre tall ser vi at det i september 2016 ble vaksinert mer fisk enn tilsvarende måned tidligere år, mens augusttallene altså var lavere. Det blir nå spennende å se om oppgangen forrige måned var en forskyvning, eller om salget fortsetter å øke også i september, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fem standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

Færre PD-vaksiner

Det gikk ut 13 millioner vaksinedoser med PD-komponent i august i år, mot 14 millioner doser i august 2016.

- Effekten av den nye PD-forskriften for Midt-Norge har ennå ikke slått inn, og vi ser altså en liten nedgang i antall PD-doser solgt i august i år sammenlignet med august i fjor, sier Ingebjørg Sævareid.

Hun forteller at i juli var forholdet motsatt - det ble solgt en million flere doser i juli i år enn i juli ifjor.

- Noe av vaksineringen kan derfor ha blitt gjennomført tidligere i år enn i fjor.

Hittil i år (YTD) er det solgt 67,4 millioner vaksinedoser med PD, mot 70 millioner doser med PD-komponent i fjor på samme tid.