Gå til innhold
Annonse

Ønsker å tillate omsetningen av fiskefôr med salmonella

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har sendt ut forslag om endring i fôrvareforskriften på høring. Endringene vil medføre at ferdigproduserte parti med fiskefôr, hvor det påvises salmonellabakterier, ikke kan stoppes på vei til kunden.

Annonse

Endringene omfatter fjerning av forbudet mot omsetning og bruk av fiskefôr som inneholder salmonellabakterier. Det er også presiseringer angående varslingsplikt ved påvisning av salmonella i fôrblandinger, kommer det frem i pressemeldingen.

Endringen gjelder endringer i forskrift 12. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften. Endringene er gjort for at regelverket skal bedre reflektere faktisk risiko for salmonellasmitte fra fiskefôr. I en risikovurdering fra 2006 vurderer VKM at sannsynligheten for at fisk blir syk av salmonella i fôret, og smitte gjennom fiskefôr til fisk og videre til menneske, er svært liten. Når salmonella påvises i fiskefôr synes konsentrasjonen å være lav, og skal dette utgjøre en fare for de som spiser fisken, må nivået være betydelig høyere. Det er derimot usikkerhet knyttet til risiko for smitte fra fiskefôr og fiskefôrfabrikker til andre deler av samfunnet eller det ytre miljø, inkludert viltlevende dyr. Det er også usikkerhet knyttet til risiko for salmonellasmitte til folk som håndterer fôret ved fôrfabrikken og ved oppdrettsanlegget.

Endringene vil medføre at ferdigproduserte parti med fiskefôr, hvor det påvises salmonellabakterier, ikke kan stoppes på vei til kunden. Selv om forbudet mot omsetning og bruk av fiskefôr med påvist salmonellabakterier fjernes, er det fortsatt krav til fiskefôrvirksomhetene om å forebygge introduksjon og bekjempe forekomst av salmonella. Det er også krav til prøvetaking og analyse i produksjonsanlegg og ved innførsel av vegetabilske fôrmidler og fôrblandinger. I tillegg er det mikrobiologiske krav til animalske biprodukter i biproduktregelverket.

Mattilsynet ønsker særlig tilbakemeldinger om sannsynlighet for salmonellasmitte fra fiskefôr til andre deler av samfunnet og det ytre miljø.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse