Gå til innhold
Annonse
Tall fra Barentswatch viser for uke 36 en økning i antall lokaliteter som overstiger lusegrensen. Foto: Barentswatch.
Tall fra Barentswatch viser for uke 36 en økning i antall lokaliteter som overstiger lusegrensen. Foto: Barentswatch.

Nye tall fra Barentswatch viser en økning av lakselus i uke 36.

Annonse

For uke 36 var det 32 lokaliteter som oversteg lusegrensen, ifølge Barentswatch. Dette er en oppgang siden ukene før. For en måned siden skrev Kyst.no om at det var nådd en lusetopp så langt i år. Nå viser statistikken en økning av lus og kanskje går man mot en ny lusetopp nå i høst.

Av disse lokalitetene var det 23 matfiskanlegg, fire stamfiskanlegg og fem anlegg med både mat- og stamfisk. Hverken Agder, Rogaland eller Finnmark hadde i denne uken noen lokaliteter som oversteg grensen på 0,5.

Status uke 36: Lokaliteter langs kysten som oversteg lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk. Klikk for større bilde. Foto. Barentswatch.
Status uke 36: Lokaliteter langs kysten som oversteg lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk. Klikk for større bilde. Foto. Barentswatch.

Flere mekaniske behandlinger

Til sammenlikning kan man se på statistikk fra lusedata som viser at i samme uke i fjor var tallet for voksne hunnlus per fisk det samme som i år, nemlig 0,2. Dette er et gjennomsnitt for Norge som helhet, og ser man nærmere på hvert fylke kan man se tydelige forskjeller. Statistikken viser også at antall behandlinger i år har steget med 4 % kontra samme tid i fjor. Hovedsakelig er det snakk om mekanisk behandling.

I tillegg har ni av de 32 innrapporterte lokalitetene påvist eller mistanke om PD.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse