Gå til innhold
Annonse

Salmar og Salmon Group er positive til den nye regjeringen og forventer en offensiv politikk som legger til rette for videre vekst og utvidelse til nye markeder.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Etter åtte år med en rød-grønn regjering fikk omsider de borgerlige den nødvendige tilliten fra velgerne til å danne en ny regjering. De borgerlige har vært offensiv i sin havbrukspolitikk og gitt uttrykk for at de ønsker stor vekst, fjerning av formueskatten og mer penger til havbruksrelatert forskning. Nå forventer oppdretterne at politikerne holder ord og legger til rette for gode vekstvillkår.

Yngve Myhre håper regjeringen kan sikre at Norge er en attraktiv leverandør de neste 5-20 årene. Foto: Kyst.no
Yngve Myhre håper regjeringen kan sikre at Norge er en attraktiv leverandør de neste 5-20 årene. Foto: Kyst.no

- Vi mener det er viktig og riktig å få på plass grunnlaget for en forutsigbar vekst i næringen slik at våre kunder kan påregne at vi i Norge er attraktive leverandører også de neste 5-20 årene. En ramme for årlig økning i konsesjonsvolumet (MTB) vil være særdeles viktig.

- Vi er også positive til signalene om at en vil se på skatteregime slik at en unngår skatt på arbeidende kapital i industrien (formuesskatten), uttaler konsernsjef i Salmar, Yngve Myhre til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no

Informasjonsansvarlig i Salmon Group, Øyvind Kråkås forventer også en offensiv regjering som legger til rette for mangfold på eierskapssiden.

- Vi forventer at en ny regjering skal se på problemstillingene med en ny offensivitet, og at man tar utgangspunkt i ein strategi for at næringen skal øke sin produksjon de kommende årene. Dersom man ønsker et mangfold på struktursiden også i framtiden, bør dette klargjøres ganske snart. I sommer falt eierskapsregelen bort, og verken avtroppende regjering eller påtroppende parti har signalisert konkret hvordan man kan motvirke en monopolisering av næringen de kommende årene.

Les også: Ny regjering, ny politikk?

Ønsker MTB-endringer

Tre av de fire nye regjeringspartiene har gitt klart uttrykk for at de ønsker å øke MTBen for å oppnå videre vekst i næringen. Oppdretterne er positive til en endring i dagens MTB-ordning.

- Dagens MTB regime er ikke optimalt for oss som driver bearbeiding, og for industrien som er avhengig av råstoff til kundene 364 dager i året. En forbedring av dagens MTB ordningen slik at vi får mer fleksibilitet – og uten at det gir vesentlige incentiver til økte sesongtopper – er helt klart fornuftig, forteller Myhre til Kyst.no.

Står bak lokal satsing

- Et sterkt lokalt eierskap er viktig, mener Øyvind Kråkås. Foto: Salmon Group.
- Et sterkt lokalt eierskap er viktig, mener Øyvind Kråkås. Foto: Salmon Group.

Salmar og Salmon Group er enige om at det er viktige å satse på lokalsamfunnene.

- Vi mener det er fornuftig å ta betalt for en vekst i næringen (MTB-vederlag eller konsesjonsvederlag) ala det vi ser som vederlag for grønne konsesjoner. Dersom en vesentlig del av dette vederlaget går tilbake til vertskommunene slik flere partier tar til orde for vil en få en grei kompensasjon for å stille areal til disposisjon, sier Myhre

- Vi meiner at et framtidig sterkt lokalt eierskap vil være til gode for de kommunene som er vertskap for disse selskapene. Lokale eiere benytter lokale tjenester, skatter personlig til lokalsamfunnene og står til rette for sitt lokalsamfunn hver eneste dag, uttaler Kråkås til Kyst.no.

- Nye markeder er avgjørende

Siden 2010 har Norges markedsandel på fersk laks i Kina har falt fra drøyt 90 prosent til under 30 prosent i første halvår. Myhre mener regjeringen bør prioritere å åpne for nye markeder slik at næringen kan vokse ytterligere.

- Handelsadgang til dagens og nye marked avgjørende for videre vekst, og en konstruktiv og god dialog med myndighetene i Kina bør prioriteres av en ny regjering.

- Jeg tror at regjerningsforhandlingene vil ha fokus på kombinasjonen av forbedrede rammevilkår for næringslivet samtidig som en ønsker en styrking av omsorg, helse og utdanningsopplegget i Norge. Dette må naturlig vis kombineres med en ansvarlig økonomisk politikk slik at valutaen ikke utvikler seg negativt for eksportindustrien. Skal vi bygge morgendagens kunnskapsindustri er god utdanning og rammevilkår for konkurranseutsatt næringsliv viktig, forteller Myhre til Kyst.no avslutningsvis.

Les også: FHL venter en ny sjømatpolitikk

Les også: Dette mener partiene om havbruk

Annonse