Gå til innhold
Annonse

Oppdrettslaksen er mer dumdristig enn villfisken

- Predasjon fra rovdyr er medvirkende årsak til den reduserte overlevelsen hos avkom av oppdrettslaks som er observert i naturen, konkluderte Monica Solberg fra Havforskningsinstituttet under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag. Foto: Pål Mugaas Jensen.
- Predasjon fra rovdyr er medvirkende årsak til den reduserte overlevelsen hos avkom av oppdrettslaks som er observert i naturen, konkluderte Monica Solberg fra Havforskningsinstituttet under Havbrukskonferansen i Bodø tirsdag. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Bodø: Har avl i oppdrett endret laksens evne til å passe seg for rovdyr? Det ville en forskergruppe med Monica Solberg fra Havforskningsinstituttet i spissen finne ut av.

Annonse

Havbrukskonferansen i Bodø: Det er opplest og vedtatt at oppdrettslaks har en lavere overlevelse i naturen enn villfisk. Hva skyldes dette? Kan det ha noe med fiskens adferd i møte med rovdyr å gjøre?

- I en merd er det rikelig med mat og ingen rovdyr, mens i naturen er det motsatt. Fisk som klarer å spise mye og ikke bruker tid på å se etter rovdyr, er de som vokser best i oppdrettsbetingelse dermed er de individene det blir selektert på, sa Solberg.

Hun påpekte at fra før var linken mellom en feilaktig adferd og dødelighet i naturen ikke dokumentert.

Les også: Fant signifikant innkrysning i nær halvparten av elvene

- Derfor ville vi se på dette.

Fra Etneelven i Hordaland, tok de egg og melke fra fisk som ble regnet for å være «ren» villfisk. Sammen med egg og melke fra oppdrettsfisk laget de fisk som var ren villfisk, hybrid og ren oppdrett.

- Så sendte vi fisken til Ninas stasjon på Ims, der de ble klekket. Fra plommesekkstadiet ble så yngelen blandet sammen og satt ut i forsøket

Det bestod av kunstige elverenne der de i to av dem satt ut kun lakseyngel. I to andre satt de også ut ørret som var litt større, og som dermed kunne tenkes å ville spise lakseyngelen. For kontroll hadde de fisk inne i kar der de fikk tilgang på rikelig mat og ingen predatorer. Forsøket varte i seks uker.

- Vi fant at den totale overlevelsen var 85 % i kontrollkarene, 31 % i elverennene med kun laks, og 12 5 der det også var ørret, forklarer hun. 

Etter å ha analysert overleverne med hjelp av DNA fant de ut at i kontrollkarene overlevde villfisken noe dårligere enn oppdrett.

- Her hadde vi egentlig forventet lik overlevelse, sa Solberg.

Samme fant de i elverennen uten ørret. Her overlevde villfisken dårligst.

- Men i elverennene med ørret var det stikk motsatt. Om vi setter overlevelsen av villfisken til 1 var den 0,73 hos hybridene og 0,32 hos oppdrettsfisken.

Ettersom de fant lakserester i ørretmagene, tolker forskerne dette som at fisken som forsvant ble spist av ørret.

- Dette tyder på at predasjon fra rovdyr er medvirkende årsak til den reduserte overlevelsen hos avkom av oppdrettslaks som er observert i naturen, konkluderte hun.

Nå skal de kjøre forsøkene på nytt. I neste uke settes fisk ut igjen på Imsa, men denne gang skal de se på et større spekter av ulik innkrysning for å se om mønsteret fra første forsøk gjentar seg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse