Gå til innhold
Annonse

Opphever bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD

Mattilsynet opphever nå bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD. Illustrasjonsfoto av merd.
Mattilsynet opphever nå bekjempelsessone 3 i kontrollområdet for PD. Illustrasjonsfoto av merd.

Mattilsynet har i dag opphevet bekjempelsessone 3, Flatanger og Vikna, ved endring av forskriften om bekjempelse av PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommune.

Annonse

Forskriftskravene i § 5 andre, tredje og femte ledd om at alle anleggene i Sone 3 skal være tømt for fisk, rengjort, desinfisert og brakklagt i minimum én måned, er oppfylt skriver Mattilsynet på sin side. Dette tilsier at Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna kan oppheves og innlemmes i overvåkingssonen 19. februar 2019.

Historikk

Kontrollområde for bekjempelse av PD i Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner ble fastsatt 31. juli 2017 etter at det siden november / desember 2016 hadde vært påvist PD (SAV2) på fisk på flere lokaliteter og på fisk som er flyttet fra lokaliteter i området.

15. desember 2017 ble området for PD-regulering utvidet ved at forskrift om kontrollområde for PD i Flatanger, Fosnes, Namsos, Nærøy, Vikna, Leka, Bindal, Brønnøy og Sømna kommuner, Nord-Trøndelag og Nordland erstattet forskriften fra 31. juli 2017. Utvidet forskrift kom i stand etter at det var påvist PD på lokalitet Kråkholmen i Flatanger kommune i Trøndelag. Den utvidete forskriften inneholdt tre bekjempelsessoner.

Sone 1, Bekjempelsessone Risværgalten ble 20. april 2018 opphevet og innlemmet i overvåkingssonen.

Sone 2, Bekjempelsessone Øksningan og brakkleggingsområdet Flatanger nord i Sone 3, Bekjempelsessone Flatanger og Vikna ble opphevet og innlemmet i overvåkingssonen 12. juli 2018.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse