Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av anlegg. Foto: Magnus Petersen.
Illustrasjonsfoto av anlegg. Foto: Magnus Petersen.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark.

Annonse

Mattilsynet har 14. mai 2018 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Alta, Hammerfest, Hasvik og Kvalsund kommuner, Finnmark, opphevet bekjempelsessonen rundt lokalitetene Store Kvalfjord, Lille Kvalfjord og Pollen i Alta kommune kommer det frem i en pressemelding

ILA ble i november og desember 2017 påvist på lokalitetene 10281 Store Kvalfjord13317 Lille Kvalfjord og 10841 Pollen i Alta kommune, Finnmark.

Lokalitetene drives av NRS Finnmark AS.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 13. mai 2018.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 14. mai 2018. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse