Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Salmar
Illustrasjonsfoto: Salmar

Mattilsynet har 21. februar fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILAi Lebesby kommune i Troms og Finnmark fylke.

Annonse

ILA ble tirsdag, 11. februar stadfestet på fisk ved sjølokalitet Kvitelv i Lebesby kommune. Lokaliteten drives av Salmar Farming.

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å hindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Kontrollområdeforskriften rundt lokalitet Kvitelv

Mattilsynet gjør særskilt oppmerksom på følgende endringer fra hørt forskriftsmal:

  • Forskriftens § 4 første ledd andre punktum endres ved at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet om å sette ut akvakulturdyr, for utsett av rensefisk.
  • Forskriftens § 5 tredje ledd andre setning og § 10 andre ledd andre setning endres fra at «Prøveuttak kan skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften» til at «Prøvetak skal skje slik det fremgår av vedlegg 2 til forskriften».

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse