Gå til innhold
Annonse

Oppretter kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommune

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal fylke.

Annonse

Mattilsynet har 1. februar 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal.

ILA er blitt påvist på fisk ved landanlegget 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Anlegget drives av Salmar Farming AS, melder Mattilsynet i en pressemelding. 

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som så normalt varer i to år.

Se også:

Kart - Kontrollområde for ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal

Høring: Opprettelse av forskrift om bekjempelse av ILA i Rauma, Vestnes og Molde kommuner, Møre og Romsdal 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse