Gå til innhold
Annonse

Oppretter kontrollområde for PD i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund

Mattilsynet har 1. mars 2019 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane. 

Annonse

I november 2018 ble det påvist PD forårsaket av SAV2 og SAV3 på lokalitet Hjartholm. Lokalitet Hjartholm drives av Mowi Norway AS.

Mattilsynet startet da en kartlegging av smittestatus i området. I januar 2019 ble SAV2 påvist på lokalitet Torvund ca. 20 km fra Hjartholm. Lokalitet Torvund drives av Osland Havbruk AS og Troland Lakseoppdrett AS.

Med bakgrunn i SAV2-utbruddene i området, oppretter Mattilsynet nå en kontrollområdeforskrift bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane, melder tilsynet i en pressemelding. 

Hvem gjelder kontrollområdeforskriften for?

En kontrollområdeforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen når fisken fra anleggene i bekjempelsessonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonen innlemmes deretter i overvåkingssonen som normalt varer i ytterligere to år.

Se også:

Kart - PD SAV2 i Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner i Sogn og Fjordane

Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr, Gulen, Høyanger, Hyllestad og Solund kommuner, Sogn og Fjordane 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse