Gå til innhold
Annonse

Osland med "bunnsolid" plan for fremtidens havbruk

Erik Osland, daglig leder i Osland Havbruk., under Solstrandkonferansen 2018. Foto: Katarina Berthelsen.
Erik Osland, daglig leder i Osland Havbruk., under Solstrandkonferansen 2018. Foto: Katarina Berthelsen.

Osland Havbruk har søkt om seks utviklingstillatelser på konseptet de kaller bunnsolid. Ved å utvikle og ta i bruk denne konstruksjonen, mener daglig leder Erik Osland at de skal unngå "oljefella".

Annonse

Over 200 mennesker var møtt opp på den 30. Ewos Solstrandkonferansen. Erik Osland, som er daglig leder i Osland Havbruk, snakket om utviklingen av næringen som har vært de siste årene, og pekte på at det har skjedd mye både innen utvikling innen fôr, båter osv.

Et punkt han mener må bedres for fremtidens havbruk er å bedre nota, slik at man blant annet unngår rømming.

- Selv om nota er god i seg selv, er det mange komponenter oppi den som gjør at det ikke blir helt ideelt. Her trengs det forbedringer, slo han fast.

Osland forteller forsamlingen at de har mange jern i ilden når det gjelder utvidelse av konsernet. Både når det gjelder utbygging av settefiskanlegg, satsing på kveite, bedring av driftsrutiner, fôring osv.

- Stor smolt er viktig for å vokse fremover, sa han.

Vil unngå oljefella

Men det som opptar oppdretteren mest for tiden, er å passe på at de ikke går i oljefella, også kalt kostnadsfella.

- Næringen har en veldig høy kostnadsutvikling og har doblet kostnader de siste ti årene. Det kan være det ikke gjør noe dersom prisene fortsetter slik det gjør i dag, men det vet vi ikke nå, sa han.

- Kostnadene våre økte litt i 2017 grunnet gjelleproblemer, i tillegg døde det en del smolt, og smolt er dyrt, sa han.

Bunnsolid plan innen utviklingstillatelser

For å unngå videre kostnadsutvikling i selskapet, og for ruste bedriften for videre vekst, presenterte han deres utviklingskonsept kalt "Bunnsolid" som løsning.

- Vi tenker en ny innhenging i betong. 30 meter i diameter 20-30 centimeter tjukk. Vi setter den på bunn og produserer fisk slik som i et settefiskanlegg. Da får man løst mange av dagens utfordringer, mener han.

Ved å sette den nede på havbunnen har man nemlig kontroll på alle de kreftene som man sliter med i flytende lukkede konstruksjoner, blant annet med tanke på fortøyning av konstruksjonen.

- Vannet i enheten reguleres av flo og fjære, og arbeiderne kan jobbe fint på innsiden av betong-ringen.

Ønsker for fremtiden

Selskapet har søkt om seks utviklingstillatelser på konseptet, og Osland mener det oppfyller mange ønsker han har  for fremtidens havbruk.

- Det ene er null rømming. Får vekk nota, fortøyninger og alt som hører til. Man får også bedre fiskevelferd, unngår gjerne lus, sa han.

Bunnsolid-konstruksjonen bruker også cirka en tiende del av arealet man i dag bruker til å produsere gitt mengde fisk, med dagens teknologi.

- Vi bruker kjent teknologi fra oljenæringen, og vi kjenner teknologien for produksjon i settefiskanlegg.  Konseptet vil kunne bremse alle kostnadsdriverne våre, sa han avslutningsvis.

Annonse