Gå til innhold
Annonse
Martin Binde
Martin Binde

Siste PD tall for 2012 er klare, og statistikken fra Veterinærinstituttet viser at det er åtte nye tilfeller med PD i desember. – Vi har kontroll, men likevel utfordringer, sier Martin Binde i Mattilsynet om PD-året 2012.

Annonse

Elisabeth Nodland

Aldri før har det blitt registrert like mange tilfeller med PD som i 2012. I desember har det vært fire PD-tilfeller sør for Hustadvika og fire tilfeller nord for Hustadvika. Totalt har det i 2012 blitt registert 141 tilfeller med PD hvorav 113 er bekreftet. De resterende 28 tilfellene har det blitt påvist PD-virus uten dette er blitt bekreftet med histopatologisk diagnose for sykdom. Totalt skyldes 44 av PD-tilfellene SAV2-subtypen, mens resten formodes å være SAV3, skriver Veterinærinstituttet.

Professor Are Nylund ved Universitetet har tidligere hevdet overfor Dagens Næringsliv at PD-situasjonen er ute av kontroll.

- Det å si at PD-situasjonen er ute av kontroll er kanskje å ta litt hardt i, sier Martin Binde ved Mattilsynet. Vi har kontroll, men likevel utfordringer, sier han til Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no I SAV3 området vil jeg si at man har god kontroll, selv om man fortsatt har utbrudd månedlig. Når det gjelder SAV2 området, vil jeg si at vi ser en god utvikling fra Nord-Trøndelag og nordover. Det som gjenstår er å få kontroll over utbruddene som treffer mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. PD er en av de mest smittsomme sykdommene næringen har hatt og det er ikke lett å hindre spredning. Furunkulose er kanskje den sykdommen som en kan sammenligne PD med, og furunkulose ville trolig tatt knekken på næringen dersom man ikke hadde fått på plass en effektiv vaksine. Mattilsynet håper derfor at dagens vaksine kan bedres, og vi ønsker ny forskning på dette området svært velkomment.

- Flytting av fisk er risikosport

- Vi kan si oss enige med Nylund om at flytting av fisk innebærer særdeles stor risiko for å spre smitte. Risikoen ligger kanskje ikke i det at man flytter fisken, men transporten er mest sannsynlig der risikoen ligger. Mattilsynet vil så langt det går, hindre at infisert fisk flyttes mellom sonene for å slaktes, og det er langt strengere i nord enn det er i SAV3 området. Samtidig kan det være vanskelig å hindre at smolt flyttes fra sør til nord, så lenge Nord-Norge ikke er selvforsynt med settefisk. En økning av smoltproduksjonen i Nord-Norge vil derfor være svært viktig i bekjempelsen av denne sykdommen, sier Binde.

En lenger artikkel på PD-året 2012, samt hele intervjuet med Martin Binde, kommer i neste utgave av Norsk Fiskeoppdrett.

Annonse