Gå til innhold
Annonse
Morten Nordstad Pharmaq
Morten Nordstad Pharmaq

I oktober etablerte Pharmaq datterselskapene Pharmaq CA Panama Inc. og Pharmaq Costa Rica S.A. Etableringen er en del av selskapets globale strategi, og virksomheten i Sentral Amerika vil bli drevet fra Pharmaps nye kontor i Panama City.

Morten Nordstad er glad for å ha med Mario Aquirre på laget. Foto: Pharmaq
Morten Nordstad er glad for å ha med Mario Aquirre på laget. Foto: Pharmaq

Pharmaq Panama vil ha en sentral rolle i forhold til selskapets samlede aktiviteter i regionen. Tidligere i år ble Mario Aguirre ansatt i Pharmaq som Regional Manager for Sentral Amerika. Han vil arbeide ut fra selskapets kontor i Panama City. Pharmaqs ambisjon er å kunne tilby den beste kundeoppfølgingen og introdusere trygge og effektive fiskehelseprodukter til tilapia og andre varmtvannsarter som oppdrettes i regionen.

I Latin Amerika produseres det ca. 400 000 tonn oppdrettet tilapia i året. Dette er ikke nok til å dekke eget behov i land som Mexico, Brasil og Colombia. I tillegg er den en betydelig eksport av tilapia-filéer til USA.

En av hovedutfordringene i Latin Amerikansk tilapia oppdrett er produksjonstap som følge av streptococciose forårsaket av bakterien streptococcus agalactiae. Utviklingen av en effektiv vaksine mot denne sykdommen har høy prioritet i Pharmaq, og omfattende feltforsøk er gjennomført i Costa Rica. Det vil også bli etablert nye produktutviklingsprosjekter for å kunne møte de behovene oppdrettsnæringen i regionen har.

- Jeg er svært glad for at Mario er med for å lede vår virksomhet lokalt i Latin Amerika i nært samarbeid med Pharmaqs team i Oslo og Chile, sier Administrerende direktør Morten Kr. Nordstad.

Mario Aquirre har mer enn 30 års erfaring med akvakulturvirksomhet i Sentral-/Latin Amerika. Dette omfatter kompetanse i oppdrett av reker og tilapia så vel som innen ledelse, teknisk oppfølging samt salg av helse- og ernæringsprodukter til akvatiske dyr. Siden 2005 har han arbeidet med utvikling av markeder for dyrehelseprodukter til oppdrettsnæringen i Sentral Amerika og i andre Latin Amerikanske land. Av bakgrunn er han utdannet Marin biolog med en MBA fra Venezuela.

Annonse