Gå til innhold
Annonse
Bernt Martinsen. Foto: Pharmaq.
Bernt Martinsen. Foto: Pharmaq.

- Mikrovaksinen har styrket sin posisjon i 2013 i forhold til i 2012. Det er ikke riktig som MSD hevder at salget av mikrovaksiner faller. Vi synes det er meget uheldig at MSD kommer med uttalelser knyttet til produkt de selv ikke leverer, sier Bernt Martinsen, direktør for kundeservice og klinisk forskning i Pharmaq.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

I en sak på Kyst.no i forrige uke viste Bjarte Lygren i MSD til legemiddelstatistikken Pharmstat og hevdet at markedsandelen for såkalte mikrovaksiner falt med ti prosent i oktober. Han forklarte i saken at vaksiner med standardvolum på 0,1 ml har en litt annen profil enn mikrovaksine med volum på 0,05 ml.

- Ved å bruke et vaksinevolum på 0,1 ml per fisk blir vaksinen værende i fiskens buk over en lengre periode og vil dermed også stimulere fiskens immunsystem over en lengre periode. Oktoberstatistikken tyder på at enkelte nå opplever et større behov for langtidsbeskyttelse og derfor valgte en vaksine med en annen profil en mikrovaksinen, sa Lygren i saken.

- Ingen negative erfaringer

Uttalelsene har imidlertid fått konkurrenten Pharmaq til å reagere kraftig.

- Pharmaq synes det er meget uheldig at MSD gjør seg til eksperter knyttet til langtidseffekt av mikrovaksiner. MSD har ingen mikrovaksiner tilgjengelig verken i Norge eller i andre markeder, mens Pharmaq i tillegg til Norge har slike vaksiner også i Canada, Chile og Færøyene. Vi har ingen negative erfaringer knyttet til langtidseffekten av mikrovaksiner sammenlignet med standard vaksine, sier Martinsen. Han viser også til at Novartis benytter dette konseptet i sine vaksiner i Canada og Chile.

- Tallene viser ØKT bruk av mikrovaksiner 

Martinsen har en litt annen tolkning av statistikken enn MSD.

- I de 10 første månedene av 2013 ble mikrovaksine benyttet på 74 prosent av all laks som ble vaksinert i Norge, tilsvarende tall for de 10 første månedene av 2012 var 61 prosent, for hele 2012 var tallet 63 prosent. Økningen mot slutten av 2012 skyldtes at Novartis ikke var leveringsdyktig de 3 siste måneden av 2012. Disse tallene viser en økt bruk av mikrovaksiner – ikke en nedgang som MSD prøver å få til.

- Ikke dosevolum som bestemmer langtidseffekt

Martinsen og Pharmaq mener også MSD tar feil når de viser til at det er dosevolum som bestemmer langtidsbeskyttelsen.

- Langtidsbeskyttelse bestemmes ut fra formulering og antigenmengde – ikke av dosevolum. Pharmaq har en rekke studier som viser nettopp dette, og det er derfor vi går over til mikrodose for nye framtidige produkt for å nyte godt av mindre vaksinebivirkninger og bedre tilvekst på fisken. Økt salg viser at svært mange kunder også ser denne fordelen, påpeker han.

- Meget uheldig

Han er derfor lite glad for MSDs tolkning og mener de bør holde seg unna å kommentere produkt de ikke selv selger.

- Pharmaq synes det er meget uheldig at MSD kommer med uttalelser knyttet til produkt de selv ikke leverer. Skal de plante informasjon i pressen bør det holde seg til omtale av sine egne produkter, avslutter Martinsen.

 

Annonse