Gå til innhold
Annonse
Rhodomyrtus tomentosa. Source: Bùi Thụy Đào Nguyên.
Rhodomyrtus tomentosa. Source: Bùi Thụy Đào Nguyên.

Forskere har oppdaget at en forbindelse ekstrahert av blader av den asiatiske planten "rosa myrt" har immunstimulerende og betennelsesdempende egenskaper i regnbueørret.

Annonse

Bruk av planter som et alternativ til å kontrollere sykdommer og gi bedre fiskehelse har fått økt interesse grunnet den økende bekymringen for antibiotika-resistens og potensielle skadelige effekter kjemikalier kan ha på miljøet.

Nye studier utført av forskere fra Prince of Songkla University i Thailand og Autonomous University i Barcelona, viser at ekstrakter fra en undersøkt plante har en positiv innvirkning på immunresponsen til fisk og kan dermed kan øke graden av sykdomsresistens og toleranse for stress.

Planten de undersøkte var rosa myrt (Rhodomyrtus tomentosa) som vokser vilt i hele Sørøst-Asia, og som også er en populær hageplante. Fra bladene på denne har man ekstrahert forbindelsen "rodomirton", som fra før er kjent for å for immunstimulerende, antiinflammatoriske og antimikrobielle egenskaper hos både mennesker og mus.

Nå har man også sett denne effekten på makrofager isolert fra regnbueørretens nyrer. Resultatene er publisert i journalen "Fish Physiology and Biochemistry" og har fått tittelen "Immunomodulatory effects of Rhodomyrtus tomentosa leaf extract and its derivative compound, rhodomyrtone, on head kidney macrophages of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)"

​​Resultatene viser bl.a. at rodomirton ga en endringer i uttrykket av flere ulike biokjemiske forbindelser som f.eks. signalstoffer som gir betennelser (proinflammatoriske cytokiner) og signalstoffer som demper betennelser (antiinflammatoriske cytokiner), i tillegg til flere andre forbindelser.

Forfatterne konkluderer i publikasjonen at studien åpner muligheten for å bruke ekstrakt fra  denne planten som et verktøy økt fiskehelse i akvakultur.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse