Gå til innhold
Annonse
villtorsk
villtorsk

Små mengder av olje- og kjemikalierester i sjøen endrer proteinene til torsken, skriver forskning.no.

Annonse

–Endringer på proteinnivå er et tidlig tegn på at fiskens helse og utvikling kan bli påvirket, også i senere generasjoner. Proteinene kan derfor være biomarkører som kan fungere som et verktøy i fremtidig miljøovervåking, forteller Anneli Bohne Kjersem ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen til forskning.no. Bohne Kjersem har studert effektene som såkalt "produsert vann" kan ha på atlantisk torsk på ulike trinn i utviklingen. Sammen med oljen pumpes det opp forurenset vann, og etter at det er blitt behandlet for å få ned mengden av olje- og kjemikalierester, slippes mesteparten ut igjen i sjøen. Produsert vann står for over 90 prosent av oljeutslippene fra petroleumsbransjen på norsk sokkel. Nylig ble grensen for hydrokarboninnholdet i produsert vann senket fra 40 til 30 milligram per liter, men undersøkelsene som Bohne Kjersems har gjennomført tyder på at endringer i proteinmønsteret kan oppstå innenfor de tillatte utslippsgrensene. Bohne Kjersem sier til forskning.no at det er viktig å finne ut mer om sammenhengen mellom utslipp fra petroleumsvirksomhet og endringer i fisk, også med tanke på ambisjonene om boring i nordområdene. Mange mener det vil øke risikoen for ulykker i forbindelse med rørledninger og skip som frakter olje og gass. Funn fra tidligere studier kan tyde på at det arktiske systemet er enda mer sårbart, og at endringer her kan få store konsekvenser for blant annet torskefisket. Også offshorebransjen ser behovet for økt kunnskap om langtidseffektene av deres virksomhet.

Annonse