Gå til innhold
Annonse
Snorkelen i midten av merden sørger for at laksen får kommet seg opp for å fylle luftblæren. Ellers holdes fisken nede på dypet under lusebeltet. Foto: Aqua group.
Snorkelen i midten av merden sørger for at laksen får kommet seg opp for å fylle luftblæren. Ellers holdes fisken nede på dypet under lusebeltet. Foto: Aqua group.

I en oppsummeringsartikkel på sine egne hjemmesider skriver Aqua group at snorkelmerden så langt har prestert bra i vitenskapelige tester.

Annonse

- Gjennom flere år har vårt datterselskap Egersund Net utviklet Tubenet, en metode for hindring av nypåslag av lus. Vi har rikelig bevis fra grundig testing og forbedring og samler fortsatt erfaring gjennom en gradvis  introduksjon til markedet.

Tubenet består av er et sylindrisk rør, eller snorkel, av presenning som er festet til en mindre flytende ring inne i hovedmerden. Den strekker seg ned til ønsket dybde ved hjelp av en bunnring. Tube-ringen har vanligvis en omkrets på 90 meter i en merd med en omkrets på 160 meter.

Fra tubenotens bunnring strekker det seg ut et tak av not til hovedmerdens notvegg. Dette betyr at fisken forblir i dypet under nett-taket, men har tilgang til overflaten gjennom snorkelen, der det er en åpning. Nett-taket holder fisken vekk fra det øvre vannlaget med den mest massive lusens nærvær, mens røret beskytter fisken mot lus når den hopper opp til overflaten for å fylle luftblæren. 

Akva group påpeker i sin oppsummering at konseptet fortsatt er under utvikling.

- De første småskala testene av konseptet startet tilbake i 2011. Vi har nå gjennomført flere store tester, og vi samler resultater fra fire kommersielle fiskeanlegg med systemet installert, skriver de.

Selskapet samarbeider bl.a. med Havforskningsinstituttet og Bremnes Seashore om dokumenteringen.

Under følger noen av funnene så langt:

  • Tilstedeværelsen av lus reduseres med tuben/snorkelens dybde. Ved 16 meter er det nesten ingen lus.
  • En 10 meters snorkel reduserer lusens tilstedeværelse med 76 - 80%
  • Behovet for lusebehandling reduseres med 50%
  • Det er ingen forskjell i fiskevelferd mellom Tubenet og kontrollmerder.

De påpeker samtidig at systemet ikke er for alle.

- Systemet kan ikke brukes overalt. Lokale forhold som strøm og bølgehøyde vil avgjøre om dette er en passende løsning for en gitt lokalitet.

De viser også til at enkelte operasjoner på merdkanten vil bli vanskeligere med denne løsningen, for eksempel blir det mer utfordrende å bruke tradisjonelle systemer for dødfiskoppsamling. Man har også sett at Tubenet så langt krever mer høykvalifisert personell enn på et standardanlegg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse