Gå til innhold
Annonse
Jostein Refsnes
Jostein Refsnes

Sjømatdagene: Det er bemerkelsesverdig at en ikke ser en klarer satsing på fremtiden for havlandet Norge fra norske politikere. Styreleder i Nordlaks, Jostein Refsnes etterlyser en holdningsendring fra politisk ledelse om fremtidsvisjonen 500 milliarder i 2050 skal realiseres.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Jostein Refsnes som er en nestor i sjømatnæringen formelig tordnet mot det han mener er manglende politisk engasjement og mot i Norge til å satse på sjømatnæringen.

Når forskningsministeren kan gå ut i Dagens Næringsliv å proklamere at IKT er det vi skal satse på etter oljen, sier det alt, sier han.

Resfnes sier han har mistet helt troen på Arbeiderpartiet som industribygger.

- Vi ser ofte statsminister Jens Stoltenberg avbildet i gul hjelm og rød overlevingsdrakt ombord i en oljeplattform. Hvor mange ganger ser vi ham iført rød flytevest og gummistøvler på en oppdrettsmerd eller med hvit frakk og munnbind i et fiskeindustrianlegg, jeg spør - hvor er det blitt av industriutviklingspartiet Det norske Arbeiderparti?

Jostein Refsnes etterlyser en holdningsendring fra politikerne.
Jostein Refsnes etterlyser en holdningsendring fra politikerne.

 Offentlig forhandlingsdemokrati

Refsnes mener engasjementet er kraftig svekket de siste årene. - I stedet har vi de siste Stortingsperiodene utviklet et offentlig forhandlingsdemokrati med et utall av klagerettigheter, en hær av godkjennere og kontrollører, ansvarsmyndighet er blitt utydelig og byråkratisk og bærkraftkriteriet miljø i norsk havbruk dirigerer det meste. For meg er det åpenbart at de to Stoltenberg-regjeringene har brukt alt for mange ressurser på politiske kompromisser, sa han.

Selsomt av kontroll og konstitusjonskomiteen

Men det var ikke bare Ap og Stoltenberg som fikk sitt pass påskrevet av Revsnes.

I forrige måned var det høring på Stortinget i regi av Kontroll- og Konstitusjonskomiteen over Riksrevisjonen sine konklusjoner om norsk havbruk. Refsnes var på tilhørerbenken og opplevde det som en selsom opplevelse.

- Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomité er ansett for en av de viktigste på Stortinget, og man skulle tro at den i en hver sak var godt forberedt. Det var den i dette tilfellet ikke. Arbeiderpartiets representant kom og gikk fra møtet. Høyres kom aldri. Venstres representant holdt på med sin PC og SMS. SV hadde kun et hovedspørsmål spørsmål som han stilte likt til alle gruppene som var innkalt, nemlig hva man syntes om historien om Rogalandfiskeren som fisket sei utenfor et oppdrettsanlegg og fikk sei som var full av oppdrettsfôr og dermed helt ubrukelig. Og at til slutt så ga fiskeren opp yrket sitt og meldte seg for NAV. Senterpartiets representant Lundteigen lurte på hvor mange torsker går det med til å få laget 1 kg laks.

- Dette var altså en politisk høring av Riksrevisjonens rapport etter gjennomgang av en av Norges viktigste næringer. Jeg satt der og tenkte hvordan en høring om oljeindustrien ville ha artet seg.

Holdningsendring må til

Refsnes mener det derfor må endring til for å nærme seg 2050-scenariet.

- Alle partier må skjerpe seg mht. kunnskap og engasjement for den mulige næringsutvikling innen vår marine sektor, sa Refsnes.

Han etterlyser også en gjennomgripende holdningsendring hos fiskerimyndighetene. Han viser til svært mange rapporter de siste årene som dokumenterer potensialet i sjømatnæringen, uten at det ifølge Refsnes fører til handling.

Håper på sjømatmeldingen

Han åpner imidlertid for et lite håp i den varslete stortingsmeldingen om sjømat.

- Tør vi håpe på et stemningsskifte og at Fiskeri- og kystdepartementet legger opp til en drøfting om næringsutvikling i tråd med alle de gode anbefalinger og ikke kun til en miljødebatt? Utviklingsperspektivet må være en forvaltning med rammer som overlater vekstbeslutningene mer til aktørene så lenge som de oppfyller kriteriene på bærekraftig vekst. For øvrig håper jeg også på at meldingen reflekterer at miljøkriterier ikke er statiske verdier, men endrer seg med ny kunnskap og ny teknologi.

På direkte spørsmål fra Kyst.no om hva han tror som må til for å få til det han skisserer er han klar.

- Vi må velge en ny regjering. Vi må sørge for at vi får folk i den nye regjeringen som har et positivt syn på fremtiden til havlandet Norge. Men uansett rød eller blå farge på fiskeriminister så må ministeren jobbe som om hun eller han er landets oljeminister, sier han.

Annonse