Gå til innhold
Annonse

- Rekordmange nordmenn reiser til Kina for å se på mulighetene

Sjømatutsending Sigmund Bjørgo på fiskemarked i Kina. Foto: Norges Sjømatråd
Sjømatutsending Sigmund Bjørgo på fiskemarked i Kina. Foto: Norges Sjømatråd

I går ankom Nærings- og Fiskeridepartementet og Mattilsynet til Beijing for møter med myndighetene om markedsadgangen blant annet for laks. Ifølge Sigmund Bjørgo som er sjømatutsending for Norges Sjømatråd i Kina, vil det snart være rekordmange næringsaktører i landet.

Annonse

Bjørgo viser til at det totale laksemarkedet i Kina i 2025 er estimert til 240 000 tonn laks totalt.

- Norge regnes å kunne ta en markedsandel på 65 %, som betyr 156 00 tonn, ved full normalisering av markedsadgangen i 2025, forteller han.

Per i dag et det få andre markeder som tar over 100 000 tonn laks, og Kina kan i teorien da bli det største markedet som er for laks.

- Men om Kina skal ha så mye av det som produseres kan man spørre seg hva som vil skje med prisen. Produksjonen av laks må opp for å møte denne etterspørselen, sier han.

Bjørgo er klar på at det enda er krevende markedsadgang for laks i Kina, på tross av at forholdet til Norge er bedret.

- Meldingene fra aktørene er at markedsadgang ikke er endret noe det siste halve året. Det er fortsatt risiko for at produktene står lenge i karantene hos de veterinære kontroll-myndighetene.

Fra tidligere China Fishery and Seafood Expo i Qingdao. Foto: Innovasjon Norge.
Fra tidligere China Fishery and Seafood Expo i Qingdao. Foto: Innovasjon Norge.

Over 100 til Qingdao

1-3 november arrangeres China Fishery and Seafood Expo i Qingdao, og på tross av traust markedsadgang er det duket for rekord-tilstedeværelse av med nordmenn på messen.

- Vi har nå rundt 90 påmeldte på vårt seminar «Norway - China Seafood Summit» fra norsk side, og vi regner at godt over 100 nordmenn kommer til messen. Vi regner rekordmange utstillere, og rekord innen aktører som vil se på mulighetene i Kina disse dagene.

- Jeg synes er så morsomt er at så mange nordmenn reiser. At vi blir godt over 100 personer er imponerende og mye større enn ventet. De fleste vil nok få nye partnere og se mulighetene som er her.

Nye arter

Når det gjelder muligheter for annen sjømat, forteller han at de har samarbeidet med kineserne på torskeprosjekt siden 2014.

- Her ser man en rasende utvikling, i et ungt produkt for Kina, for flere anvendelser. Konsumet i år tror man vil ligge på rundt 4 500 tonn norsk torsk i Kina.

Bjørgo viser til at Norge i mange år har eksportert torsk til Kina, og at mye av denne blir prosessert og videreeksportert.

- Men mer og mer blir igjen i Kina.

- Vi gjennomfører nå også studie hvor man ser på mulighetene for 13 nye arter og biprodukter. Dette prosjektet er en breddestudie, og man skal finne ut av verdikjeden, hva som gjøres på artene i dag, hvilket konsum som er i Kina og mye mer. Det blir interessert å se hvor mye som blir igjen og hvor mye som blir reeksportert, det har vi ikke sett før.

Resultatene fra prosjektet presenteres under Norway – China Seafood Summit som Sjømatrådet arrangerer 31.oktober.