Gå til innhold
Annonse
Foto: Tjeldbergodden Rensefisk
Foto: Tjeldbergodden Rensefisk

Tjeldbergodden Rensefisk økte resultatene i 2016. Rognkjeksleverandøren gikk fra minus 2,4 millioner i 2015 til pluss 1,7 millioner kroner i driftresultat.

Annonse

Anlegget lokalisert på Buhaugen i Møre og Romsdal har tidligere vært benyttet for yngelproduksjon av piggvar og kveite, men nå satses det derimot på lusespiseren rognkjeks. Anleggets pågående byggefase ble ferdigstilt i februar, og er på hele 1500 kvadrat, som rommer hus, administrasjon og produksjonshall.

Rognkjeksprodusenten hadde en omsetning på 23,5 millioner kroner i 2016, sett mot 2,4 millioner i 2015.

Litt av rognkjeksen selskapet har produsert. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
Litt av rognkjeksen selskapet har produsert. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.

Driftsresultatet til selskapet ble pluss 1,7 millioner kroner i fjor, mot minus 2,4 millioner året før.

I årsberetningen skriver styret at de har brukt en betydelig andel av selskapets arbeidskapasitet til forskning og utviklingsaktiviteter i regi av selskapet i 2016.

Selskapet har en egenkapital på 6,4 millioner og styret foreslår at 1,5 millioner av disse overføres til annen egenkapital.

Daglig leder Svein Martinsen har tidligere uttalt til kyst.no at de ønsker å produsere rundt 1,5 millioner fisk i løpet av 2017, men påpeker at de har konsesjon på 1,9 millioner. Totalt ble det i første driftsår produsert 900 000 storfisk.

Les også: Vil øke antall ansatte og doble kapasiteten

I et tett innovasjonssamarbeid med Morefish AS, jobber Tjeldbergodden Rensefisk med å utvikle en ny metode for slamrensing av avløpsvannet. Selskapet produserer nå tørket slam med et tørrstoffinnhold på over 90 %.

 

Les også: Første andregenerasjon med rognkjeks er klar 

Kyst.no skrev også nylig om at Tjeldbergodden Rensefisk jobber aktivt i produksjonen for å øke overlevelsen til rensefisken i sjø. Les mer om dette her. 

  • Tjeldbergodden Rensefisk AS produserer og leverer rognkjeks til oppdrettsnæringen langs Trøndelagskysten.
  • Produksjonen skjer i lokaler i Tjeldbergodden Biopark, som eies og leies ut av Tjeldbergodden utvikling.
  • Tjeldbergodden rensefisk eies av Morefish (40 %), Måsøval fiskeoppdrett AS (30 %) og Refsnes laks AS (30 %).
  • Det meste av rognkjeksen til selskapet transporteres med båt, pga dårlige veiforbindelser.