Gå til innhold
Annonse

Ringvirkningsanalyse viser vekstpotensiale i Troms

Illustrasjonsfoto: Oppdrettsanlegg i Troms.
Illustrasjonsfoto: Oppdrettsanlegg i Troms.

En rapport fra Nofima viser at havbruksnæringen i Troms har vokst betydelig, både i form av sysselsetting og omsetning. Forskerne ser også potensiale for videre vekst fremover.

Annonse

Nofima viser i en oppdragsrapport for Næringsforeningen i Tromsøregionen, at havbruksnæringen gir betydelige ringvirkninger i den nordnorske regionen. Dette er i form av sysselsetting og omsetning, både direkte knyttet til primærproduksjon, og i virksomhet knyttet til oppdrettsektoren.

Mest innkjøp til havbruk fra Troms

I 2015 var Troms det fylket der det ble gjort flest innkjøp innen havbruk, med en verdi på 2,3 milliarder kroner. På andreplass kommer Nordland fylke, som har hatt innkjøp på 1,6 milliarder kroner. Deretter følger fylkene Sør-Trøndelag og Hordaland, som har hatt innkjøp for respektive 269 og 242 millioner kroner hver.

- Omtrent 75 % av innkjøp i verdi skjer fra Nord-Norge, kommer det frem av rapporten.

Det vises til at den viktigste innsatsfaktoren i oppdrett er kjøp av fôr, og derfor får plassering av fôrfabrikker en stor betydning for fylkesfordelingen.

Vokser raskere enn andre fylker

Både Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal lå foran Troms på innkjøpsstatistikken i 2011.

- Det vises derfor at havbruksnæringen i Troms vokser i produksjonsvolum år for år de siste fem årene, både i tonn og relativt i forhold til andre fylker.

I 2016 var Troms nummer tre innen volum og verdi, og hadde bare Nordland og Hordaland foran seg.

Ønsker å bruke lokale leverandører

Oppdrettere og slakterier i Troms oppgir i forbindelse med rapporten at de så langt det er mulig ønsker å bruke lokale leverandører. Dette handler både om en bevissthet om lokale ringvirkninger, og at det er rasjonelt å handle der.

- Lokale bedrifter kan ha kort responstid, og ikke minst er det viktig for havbruksbedriftene at de lokale leverandørene finnes der også i fremtiden.

Nofima konkluderer med at det er bevist at mange kommuner i Troms har store direkte ringvirkninger av en næring som de siste årene har vokst betydelig.

- En bred sammensatt leverandørnæring er utviklet lokalt i kommuner og i regionen som helhet. Potensialet for videre vekst er også klart til stede, skriver de.

  • Hovedkilden for data på innkjøp og sysselsetting kommer fra 19 havbruksbedrifter i Troms og Nordland.
  • Rapporten "Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms" er skrevet av Roy Robertsen og Thomas Nyrud i Nofima.

 Næringsdata for Troms fylke:

  • Troms fylke hadde ved inngangen til 2017 vel 165 000 innbyggere fordelt på 24 kommuner. Av dette bodde 45 % i Tromsø kommune.
  • I Troms var det 16 488 registrerte bedrifter i 2016. Primærnæringene besto av 2 167 bedrifter, hvorav fiske, fangst og akvakultur utgjorde 889 bedrifter.
  • I tillegg var det 143 bedrifter innen næringsmiddelindustri, en kategori som også inneholder aktører i fiskeri- og havbruksnæringen.
  • For 2015 var den samlede sysselsettingen innen primæraktiviteten i Troms på 877 årsverk, noe som gir en verdiskaping per årsverk på 2,88 millioner kroner for året.
  • I 2011 sysselsatte primæraktiviteten i fylket 635 årsverk, noe som viser en økning i sysselsettingen på 242 årsverk, eller 38 %, fra 2011 til 2015.
  • Verdiskapningen til Fylket utgjør circa 37 % av havbruksselskapenes totale omsetning. I 2015 var den på 6,84 milliarder kroner.