Gå til innhold
Annonse

Risiko for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk

Oppdrettslaks. Foto: Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet.
Oppdrettslaks. Foto: Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet.

Villfisk og oppdrettsfisk lever i samme miljø med risiko for å smitte hverandre. Bakterier, virus, parasitter og sopp kan overføres mellom oppdrettsfisk og villfisk både i ferskvann og i sjø.

Annonse

En ny rapport har samlet etablert kunnskap om muligheten for slik smitteoverføring, skriver FHF i en pressemelding.

Smitterisiko fra havbruk til villfisk er et tema av høy interesse. FHF fikk en oppfordring fra næringen om å få gjennomført en kunnskapssammenstilling om smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk. Prosjektet er ledet av Veterinærinstituttet ved Roar Gudding.

Forebygging avgjørende

Rapporten «Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk – Kunnskapsstatus og risikovurdering» viser at effektive og kunnskapsbaserte tiltak for forebygging, kontroll og bekjempelse av infeksjonssykdommer er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av både oppdrettsfisk og villfisk. Forskningsbasert kunnskap danner også grunnlaget for vurderinger av risiko ved smitteoverføring mellom ulike kategorier av fisk.

Utviklingen innen akvakulturnæringen har ført til en betydelig forskningsproduksjon av publikasjoner og rapporter om biologiske og medisinske forhold hos akvatiske organismer. Rapporten oppsummerer viktige funn fra ulike vitenskapelige undersøkelser omkring smittestoffer hos oppdrettsfisk og villfisk, med spesiell vekt på kunnskap som har betydning for risikovurderinger for overføring av smittestoffer.

Les mer om prosjektet her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse