Gå til innhold
Annonse

– Rjukan har mange fordeler for oppdrett på land

Tegninger av det framtidige oppdrettsanlegget på Rjukan. Illustrasjon: Carl Holmen
Tegninger av det framtidige oppdrettsanlegget på Rjukan. Illustrasjon: Carl Holmen

Akvafarm Rjukan bygger landanlegg for laks og vil ha fisk i anlegget i slutten av 2017. - Det som gjør anlegget på Rjukan unikt, er tilgang til varme og vann fra nærliggende industri, sier styreleder Carl Ivar Holmen i Akvafarm Rjukan til Kyst.no.

Annonse

- Vi har knyttet til oss en veletablert leverandør av RAS anlegg. Vi tror det er avgjørende for at landbasert oppdrett skal lykkes at man velger god, veldokumentert teknologi, sier Holmen.

Som en del av et forprosjektet setter de denne høsten i gang egen pilotproduksjon av atlantisk laks i ferskvann i RAS-anlegg sammen med sine samarbeidspartnere.

Det planlagte anlegget vil dekke et område på 33 mål. Anlegget på Rjukan er estimert til å produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduksjon på 8000 tonn.

Carl Ivar Holmen. Foto: privat/LinkedIn.
Carl Ivar Holmen. Foto: privat/LinkedIn.

- Krüger har betydelig erfaring med vannbehandling generelt og landbaserte anlegg spesielt. Stabil oksygentilførsel er en viktig del av vannkvaliteten og noe vi setter stort fokus på. Akvafarm Rjukan har også søkt grunnvannskonsesjon på egen tomt, forklarer Holmen til Kyst.no.

Hvilke erfaringer har dere med landbasert oppdrett?

- Gründerne bak Akvafarm Rjukan har jobbet i akvakulturnæringen en god stund, blant annet gjennom selskapet Seafood Security AS, som nylig ble tildelt en FoU konsesjon for laks for videreutvikling av biomasseovervåkingssystemet AFC Sentinel. I forprosjektet har vi knyttet til oss bred ekspertise på landbasert oppdrett og vil fortsette dette arbeidet under hele forprosjektsperioden, sier Holmen.

Egen pilotproduksjon av laks

- Som en del av forprosjektet setter vi høsten 2015 i gang egen pilotproduksjon av atlantisk laks i ferskvann i RAS anlegg sammen med våre tyske samarbeidspartnere. Dette gjøres blant annet for å bygge egen erfaringsdatabase, samt replikere resultater fra tilsvarende produksjon i USA, og å ha mulighet til å kjøre kontrollerte forsøk med spesialtilpasset fôr for RAS anlegg, sier han engasjert.

Anlegget har allerede vært planlagt et års tid.

- Rjukanprosjektet ble påbegynt høsten 2014 og har skutt fart sommeren 2015. Vi har igangsatt forprosjektet og vil reise kapital til hovedprosjektet første halvdel av 2016, sier Holmen.

Akvafarm Rjukan er et nyetablert firma og har kommet som et resultat av en mulighetsstudie for landbasert oppdrett av rød fisk i Telemark, som ble gjennomført i 2013-2015.

At de nettopp velger Gjukan, mener han vil gi dem flere fordeler.

- Rjukan har mange fordeler for et oppdrettsanlegg på land. Nærhet til markedet, med kun 2 timer fra Oslo er en. Det er god infrastruktur for innsatsfaktorer som vann, og oppvarmet prosessvann finnes allerede, Rjukan har gjennom annen industri god tilgang på prosessindustriell kompetanse og vannbehandling og ikke minst høy politisk villighet for etablering av store industriprosjekter i Telemark, sier Holmen.

Nye arbeidsplasser for Rjukan

Selskapet tror det nye firmaet kan generere rundt 60 nye arbeidsplasser til Rjukan.

- Å skape rundt 60 arbeidsplasser er et anslag vi har, basert på hovedanlegg, slakteri, og støttefunksjoner. Vi setter sammen vårt operasjonelle team høsten 2015 og forventer å supplere med nødvendig kompetanse etterhvert som prosjektet skrider frem, sier han.

Holmen påpeker det i fiskeoppdrett generelt alltid er en biologisk risiko. Gode rutiner for biosikkerhet er derfor avgjørende for suksess.

- En av de mange fordelene med landbaserte anlegg er at man har kontroll på inntaksvann samt rensingen av vannet i anlegget. Igjen så er gode rutiner på biosikkerhet avgjørende for å redusere sannsynligheten for sykdom.

Han mener det viktigste i produksjonen er å kunne levere et kvalitetsprodukt som markedet ønsker.

- Vi tror at etterspørselen etter bærekraftig produsert laks bare vil øke i årene fremover, avslutter Holmen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse