Gå til innhold
Annonse
Rogn
Rogn

Chile: Lakseindustrieni Chile har importert 49,9 millioner egg de første åtte månedene i år. Det importeres nå bare rogn fra Danmark og Island.

Annonse

Christian Pérez Ifølge en rapport nylig utgitt av den chilenske Subpesca, var 50,1 prosent av de 49.900.000 importert eggene fra dansk regnbueørret, og 49,9 prosent var egg fra atlantisk laks fra Island. Når det gjelder lokal produksjon av rogn , har Chile produserte 494 400 000 egg til august i år . I august produserte den lokale lakseindustrien 59 300 000 egg av atlantisk laks ( 70,1 % ) , regnbueørret ( 27,7% ) og coho ( 2,1% ) .

Annonse