Gå til innhold
Annonse

Rolig i Troms - fortsatt dødelighet i Ofotfjorden

Det er fremdeles dødelighet og høy konsentrasjon av alger i indre del av Ofotfjorden. Sjemdump: BarentsWatch.
Det er fremdeles dødelighet og høy konsentrasjon av alger i indre del av Ofotfjorden. Sjemdump: BarentsWatch.

Det er meldt dødelighet av alger i Ofotfjorden i Nordland senest i går. Konsentrasjonen av alger i de indre delene av Ofottfjorden er fortsatt høy.

Annonse

Fiskeridirektoratet skriver at det er rapportert ingen dødelighet i Troms, men meldes om misfarge ved en rekke lokaliteter. Det er foreløpig ukjent om dette skyldes samme algen Chrysochromulina.

Kun indre del av Ofotfjorden er rammet

Det er ikke rapportert om dødelighet i andre områder enn i indre del av Ofotfjorden i går, 3. juni.

- Dette området var ikke dekket av gårdagens program og det ble besluttet ekstra prøvetaking i området i går kveld. Ved de innerste stasjonene var det høy tetthet av Chrysochromulina. Det ble samtidig registrert høy tetthet av kiselalger i de indre delen, melder Fiskeridirektoratet.

Det er fremdeles høy konsentrasjon av alger i de indre delene av Ofotfjorden sammenlignet med målinger foretatt den 2 juni.

Prognoser

De strøm- og vindforholdene man har hatt i området de siste dagene har resultert i transport av alger inn i de innerste delene av Ofotfjorden. Strømprognosen for det neste døgnet tilsier nord  (nord‐vest) gående strøm i den indre delen av fjorden, noe som resultere i transport utover i fjorden, melder Fiskeridirektiratet.

I den ytre delen av fjorden varierer strømforholdene noe i løpet av dagen og natten. Periodevis vil det være utadgående strøm fra Ofotfjorden. Fra morgen, 4. juni, tilsier prognosen  utadgående vanntransport i hele fjorden. I løpet av 4. juni vil strømmen snu igjen og være mer innadgående i de ytre delene.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse