Gå til innhold
Utblanding av Alpha Max. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Nodland.
Utblanding av Alpha Max. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Nodland.

Kyst.no har sett bak tallene på Lusedata.no og beregnet hvor mange avlusninger det var i 2015, sammenlignet med årene før.

Oppdretterne rapporterer inn ukentlig tall til Lusedata bl.a. både på antall lus, temperatur og om de har behandlet mot lakselus siste uke.

Les også saken: Slik var luseåret 2015

I Lusedatas underlagsdata fremkommer hvor mange som har behandlet som et prosenttall, men i tillegg oppgis det hvor mange lokaliteter som har innrapportert den uken. Dermed kan man rimelig enkelt beregne hvor mange som behandlet uke for uke.

For 2015 var totaltallet 2106, basert på denne beregningsmåten (figur 1).

Sammenligner man med 2014, økte antallet med 5 prosent.

I 2014 var økningen fra året før på 22 %, mens det for 2013 var 5 % færre behandlinger enn i 2012.

Figur 1: Lusebehandlinger siste 4 år. Datakilde: Lusedata.
Figur 1: Lusebehandlinger siste 4 år. Datakilde: Lusedata.

Ser man på fordelingen ut over året ser man at om man summerer måned for måned (figur 2), var det en jevnt økende tendens, men en knekk ned i august.

Lusebehandlinger per måned i 2015. Datakilde: Lusedata.
Lusebehandlinger per måned i 2015. Datakilde: Lusedata.

Figur 2: Lusebehandlinger per måned i 2015. Datakilde: Lusedata.

 

Figur 3 viser de samme talene brutt ned på ukesnivå.

Lusebehandlinger per uke i 2015. Datakilde: Lusedata.
Lusebehandlinger per uke i 2015. Datakilde: Lusedata.

Figur 3: Lusebehandlinger per uke i 2015. Datakilde: Lusedata.

Har du en sak du
vil tipse oss om?