Gå til innhold
Annonse
Konsernsjef Trond Williksen  fra Salmar. Foto: Gustav-Erik Blaalid.
Konsernsjef Trond Williksen fra Salmar. Foto: Gustav-Erik Blaalid.

Konsernet melder at solid drift i kombinasjon med høye laksepriser gir et sterkt kvartalsresultat for SalMar i Q2 2017. Men det slås også fast at den biologiske situasjonen i Midt er og blir krevende, og investeringer gjort for å få bukt med lakselusen vil gi høye produksjonskostnader de kommende kvartalene.

Annonse

I en børsmelding skriver konsernet at operasjonelt driftsresultat (EBIT) ble 983 millioner kroner i perioden, opp fra 670,7 millioner i foregående kvartal, og opp fra 731,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Konsernets driftsresultat er 28,12 kroner per kilo slaktet fisk, en økning på 10 prosent fra foregående kvartal og en økning på 24 prosent fra andre kvartal i fjor.

Verdens største og første havmerd er overlevert til Salmar/Ocean Farming, og skal komme til Norge i starten av september. Foto: Salmar.
Verdens største og første havmerd er overlevert til Salmar/Ocean Farming, og skal komme til Norge i starten av september. Foto: Salmar.

De skriver at resultater drives av solid drift og nok et kvartal med høye laksepriser.

- Den biologiske situasjonen er noe bedre sett mot samme periode i fjor, men fortsatt er håndteringen av lakselus krevende. SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, i kombinasjon med kontinuerlig økt fokus på fiskevelferd. Tiltak for å håndtere lusesituasjonen er kostnadskrevende og en høy behandlingsfrekvens vil påvirke produksjonskostnaden negativt også i de kommende kvartaler, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

Samlede driftsinntekter ble på 2,9 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,3 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet er på 35 000 tonn, mot 32 200 tonn i andre kvartal i fjor. Operasjonelt driftsresultat er 983,0 millioner kroner, opp fra 731,8 millioner kroner i andre kvartal 2016. Første kvartal 2017 hadde et driftsresultatet på 670,7 millioner kroner, av et slaktevolum på 26 300 tonn.

Krevende i Midt

De skriver at i segment Midt-Norge er den biologiske situasjonen fremdeles utfordrende.

- SalMar har over tid gjort omfattende investeringer i ikke-medikamentell behandling; både hva gjelder utstyr og kompetanse. De samlede kostnadene til slik behandling har økt, og vil påvirke kostnadsnivået for segmentet negativt i de kommende kvartaler. Andre kostnadsreduserende tiltak vil i noen grad bidra positivt. 

Det slås fast at situasjonen i Midt-Norge også et utfordrende for salgs- og prosesseringsaktivitetene.

- Endringer i volumet fra uke til uke påvirker driftseffektiviteten, i tillegg påvirker store pris- og volumvariasjoner salgsorganisasjonens evne til å optimalisere spotsalget. Hovedårsaken til det negative driftsresultatet i perioden skyldes at rundt 40 prosent av volumet ble solgt på kontrakter til priser under gjennomsnittlig spot-pris i perioden. Kontraktsandelen for andre halvår 2017 antas å ligge på rundt 50 prosent, med tilsvarende prisnivå som i første halvår 2017.

God drift i Nord

For segment Nord-Norge er den biologiske situasjonen god, og det var ikke behov for avlusingsoperasjoner i forbindelse med våravlusningsperioden i kvartalet, ifølge konsernet.

- I mai ble det påvist ILA ved en av selskapets lokaliteter i Troms som isolert sett medførte noe økte logistikk- og håndteringskostnader for segmentet i perioden. Det ble ikke påvist ILA ved andre lokaliteter i området.

For helåret 2017 forventer de å slakte rundt 131 000 tonn i Norge, fordelt på 83 000 tonn i region Midt og 48 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det ventet slaktevolumer på henholdsvis 30 000 tonn og 10 000 tonn.