Gå til innhold
Annonse
Adm. dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen. Foto: Salmon Group.
Adm. dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen. Foto: Salmon Group.

Styret i Salmon Group har på styremøte 21.august besluttet å støtte Stiftinga Norsk Villaksforvaltning (SNVF) med kroner 200.000.

Annonse

Salmon Group har som representant for oppdrettsselskaper fulgt arbeidet med SNVF helt fra starten. Stiftelsen jobber meg å utvikle et fremtidsrettet lakseforvaltning og lakseturisme med bakgrunn i felles omtanke for laksen, og støttes av fire interessegrupper som representerer grunneierne, oppdrettsselskap, sportsfiskere og kraftselskap, melder de i en pressemelding.

- SNVF har vært gjennom en revitaliseringsprosess siste året, og det er flott å se at stiftelsen nå fremstår med ny giv inn i arbeidet med blant annet de to viktige prosjektene i Nord; Beiarelva 2022 og Nordland 2022. Disse prosjektene har bred støtte lokalt og organisasjonens fremtid ser lys ut, sier adm. dir. i Salmon Group, Anne-Kristine Øen.

Salmon Groups støtte til SNVF beløper seg til 50 000 kroner årlig for årene 2018-2021, totalt 200 000 kroner SNVF sitt arbeid er avstemt med Salmon Groups fokus på dyrevelferd og det marine økosystemet og at det er i alles interesse å forvalte lakseelvene på en måte som ikke kan skade verken fisken, et sunt vekstmiljø eller miljøet.

- Salmon Groups videre støtte til SNVF har stor betydning. Sammen kan vi sikre optimal produksjon av laksesmolt i elvene og lokal næringsutvikling basert på villaksen, sier daglig leder i SNVF, Atle Frøysland.

Salmon Group har ved Nils Inge Hitland vært representert i SNVF sitt styre helt fra start. Han gir nå plassen til nye krefter fra oppdrettsnæringen som kan videreføre stiftelsens viktige arbeid.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse