Gå til innhold
Annonse
Laksedialog i trøndelag
Laksedialog i trøndelag

Det første dialogmøtet mellom oppdrettere, elveiere og kilenotfiskere i Trøndelag, samlet 100 engasjerte og læringsvillige deltakere.

Annonse

Arrangørene håper at slike samlinger kan gi en felles faglig platform og gode diskusjoner om problemstillinger og tiltak.

- Vi er glade for at vi klarte å gjennomføre en bred og vellykket fagkonferanse på vegne av Laksedialog Trøndelag, sier Trond Rosten fra SINTEF Fiskeri og havbruk.

Seminaret omhandlet risikobildet for villaks, både når det gjelder rømming og lus, samt status på utvikling av merdteknologi, steril laks og merking av oppdrettsfisk. En rekke gode foredrag fra sterke fagpersoner og samt god innsats fra de faglige innlederne (Norunn Myklebust, NINA, Arne Fredheim SINTEF, Tom-Riise Hansen, Namsenvassdragets Grunneiger Forening) satte en fin ramme for diskusjonen

Engasjerte politikere

Rett etter konferansen ble det også gjennomført en politisk paneldebatt der de politiske partiene redegjorde for sitt syn på de tre laksenæringene og sine standpunkt med tanke på teknologiutvikling, beredskap, merketeknologi og bruk av steril laks.

En gjensidig forståelse for hverandres næringer og delt bekymring for nedgang lakseinnsiget, samt vilje til dialog og samarbeid preget møtet.

- En realismeorientering rundt muligheter, risiko og utviklingsbehov innenfor teknologi og sterilisering var nok nyttige for alle parter, forteller Rosten.

Forsamlingen var enige i at trusselbildet for villaksen er sammensatt og at det er behov for kunnskapsoppbygging på bred front for å løse utfordringene.

Kyst.no vil i det følgende gjengi en del av meningene som kom til uttrykk under konferansen. Følg med på kyst.no de kommende dagene.

Annonse