Gå til innhold
Annonse

Etter å ha vunnet nyskaperprisen, satser Patogen Analyse videre med bekjempelsen av resistent lakselus.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Torsdag kveld ble Patogen Analyse tildelt nyskaperprisen under kåringen i Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK).

- Vi i Patogen synes det er til stor inspirasjon å bli tildelt nyskaperprisen for Nord-Vestlandet 2013. Når en ser på hvem som har mottatt prisen tidligere, er vi beæret av å være i så godt selskap, sier konsernsjef i selskapet, Tormod Thomsen til Norsk Fiskeoppdrett.

Thomsen forteller Patogen fortsatt har ambisjoner om å være blant de ledende aktørene i bioteknologi

- Det skjer veldig mye spennende og positivt i næringen med tanke på innovasjon for å utvikle en mer bærekraftig oppdrettsnæring. Vi i PatoGen har vært og ønsker å fortsette å være en bidragsyter i dette arbeidet, sier konsernsjefen.

Kjemper mot resistent lus

Selskapet satser nå på utvikle et nytt produkt som skal få bukt med resistensproblemene hos lakselus.

- For tiden har vi stort fokus på å ferdigstille vårt nye produkt for resistenstesting av lakselus, noe som vi er sikre på vil være et verdifullt verktøy i kampen mot lakselus, sier Thomsen.

Forskning ved Sea Lice Research Centre (SLRC) har lagt grunnlaget for en ny generasjon resistenstester for lakselus basert på PCR teknologi. Arbeidet er utført ved Universitetet i Bergen og Norges Veterinærhøgskole i tett samarbeid med PatoGen Analyse AS. Dette innebærer at PatoGen nå er i ferd med å utvikle et godt og presist styringsverktøy som muliggjør optimal bruk av avlusningsmidlene.

Annonse