Gå til innhold
Annonse
Marianne Halse Havbrukstjenesten 2013
Marianne Halse Havbrukstjenesten 2013

Frisk Fisk: Hele 70 prosent av lokalitetene som ble slaktet med SAV2 i Midt-Norge hadde kvalitetsavvik i form av økt melanin i fillet, misfarging under skinn og i rød muskel samt økte tilfeller med skjolder. Bekymringsfullt, mener Marianne Halse i Havbrukstjenesten.

Annonse

Elisabeth Nodland

SAV2 er en ny utfordring for Midt-Norge. Dødeligheten er ikke så høy, men viruset skaper andre problemer for oppdretterne i regionen. Dette kom frem under Frisk Fisk konferansen i Bergen.

- Den nye utfordringen er SAV2. I 2006 inngikk vi et PD samarbeid for å hindre at SAV3 skulle komme nord for Hustadvika, sier Marianne Halse i Havbrukstjenesten. En klar grense ble satt for å hindre spredning av PD og utslakting av fisken nord for sonen var da hovedregelen. I 2010 kom det første SAV2 utbruddet og i 2011 og 2012 har SAV2 spredt seg raskt og stamping out opphørte i 2012.

Apetittdropp og kvalitetsavvik

- Vi har intervjuet 26 lokaliteter hvorav fem har destruert sin fisk. Perioden for påvisning nådde en topp i mai og september fra 2010 og 2012, forteller Halse. Av 22 anlegg hadde ti av dem ingen dødelighet, mens to opplevde mellom 2-6 prosent dødelighet. Ytterligere to hadde over 6 prosent dødelighet, noe som anses som høyt. Det er derfor lav dødelighet så langt, men de fleste merket en betydelig apetittdropp med et tilveksttap opp mot 40 prosent. Hele 70 prosent av lokalitetene som ble slaktet med SAV2 hadde kvalitetsavvik i form av økt melanin i fillet, misfarging under skinn og i rød muskel samt økte tilfeller med skjolder. Dette ser vi på som bekymringsfullt, sier Halse.

Annonse