Gå til innhold
Annonse
Sealabs testlaboratorium for forsøk i merd. Foto: Sealab.
Sealabs testlaboratorium for forsøk i merd. Foto: Sealab.

Oppstart av nytt prosjekt som skal utvikle verktøy til oppdrettsnæringen gir høy aktivitet i bedriften fremover.

Annonse

Sealab er basert i Trondheim og har spesialisert seg innen utvikling av kamera til havbruksnæringen. Selskapet er stiftet av familien Markovic, bestående av sønn Oscar og far Milan Markovic. 

Daglig leder Oscar sier til Kyst.no at forskningsprosjektet de skal starte opp heter IndiSal - Enabling technology for identification of individual salmon in commercial fishcages, og har som hovedmål å ha en individkontroll på all laks i en merd.

Daglig leder Oscar Markovic har sammen med far sin Milan Markovic, etablert Sealab. Foto: Privat.
Daglig leder Oscar Markovic har sammen med far sin Milan Markovic, etablert Sealab. Foto: Privat.

De skal derfor teste ut ulike kamerateknologier, og se nærmere på hvordan laksen endrer seg i løpet av livet fra smolt til slakt.

- For fire år siden, ved hjelp av en enkel algortime, avdekket gründerne i Sealab at laksen automatisk kunne detekteres og kjennes igjen med bruk av kamera. Siden den gang har vi jobbet for å få til prosjektet, men manglet de økonomiske midlene for å kunne igangsette, forteller Markovic.  

Nylig fikk prosjektet som har en ramme på tre år, støtte fra Regjeringen for realisering. Prosjektstart er satt til 1. april.

- Det tredje året er forbeholdt fullskala forsøk og implementering for å kommersialisere resultatet til et verktøy for oppdrettsbransjen, opplyser han. 

Store utvidelsesplaner

Pengene til prosjektet gir dermed økt aktivitet for bedriften, som nå kan utvide staben. 

I dag er det 12 ansatte i selskapet, men ifølge Markovic har de en plan om å vokse til over 40 ansatte i løpet av året.

 – Alle 12 ansatte er per oppstart i april involvert i prosjektet, opplyser Sealab-sjefen.

Teknisk helsejournal

Markovic påpeker at individkontroll vil være et godt verktøy for å redusere den fysiske håndteringen av laksen samt detektere og telle lus, sår og andre fysiske egenskaper på laksen.

- Det er rett og slett en helsejournal som vil følge laksen hele livsløpet og gi oppdretteren et beslutningsverktøy som kan redusere både tid og kostnader, og ikke minst kan hver laks og merd motta riktig behandling for en best mulig dyrevelferd og miljøhensyn, legger han til.

- Helt vesentlig med støtte fra regjeringen

Det totale budsjettet på prosjektet er på 18 millioner norske kroner hvor Forskningsrådet støtter inntil 50 % av beløpet.

- Støtten fra regjeringen var helt vesentlig for at et lite selskap som Sealab kunne igangsette dette prosjektet, og ikke minst med en helt annen budsjettramme om vi skulle forsøkt oss på dette alene, forteller han.

Thomas Norum Ur t.v og Atle Krogstad Berg t.h verifiserer en 3D-scan gjort av laks. Foto: Sealab.
Thomas Norum Ur t.v og Atle Krogstad Berg t.h verifiserer en 3D-scan gjort av laks. Foto: Sealab.

Markovic sier de er glad for å ha fått med seg de beste aktørene på laget for dette prosjektet og videre samarbeid.

Hovedpartnere i prosjektet er SINTEF Ocean, Marine Harvest, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Safepath, Marin Aqua og Marine Design. Sealab står som prosjekteier.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse