Gå til innhold
Annonse
Fiskefôr illustrasjonsbilde. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Fiskefôr illustrasjonsbilde. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Ole Høstmark i MSD sier de har sett endringer i bruken av Slice det siste året.

Annonse

Til Kyst.no forteller han at oppdretterne bruker lusemiddelet mer og mer på mindre fisk. Typisk er det fisk kort tid etter sjøsetting som får slikt fôr.

Ole Høstmark som er fiskehelsebiolog og «Project manager, technical service» i MSD Animal Helath forteller at de ikke har full detaljversikt over hvordan det brukes, da jo salget av det går gjennom fôrselskap.

- Resepten går fra foreskrivende veterinær/fiskehesebiolog direkte til fôrselskap, så denne ser vi i de fleste tilfeller ikke. Vi får dermed ikke informasjon om hvor kuren går, til hvilke fiskestørrelse den brukes på, eller hvordan det brukes, forteller Høstmark. 

- For å skaffe oss en viss oversikt, bruker vi Barentswatch til å si noe om frekvensen av bruk, men det sier ingenting om hvordan det brukes. Vi prøver også å holde god kontakt med foreskrivende veterinærer og fiskehelsebiologer for å sikre riktig bruk, legger han til. 

Ole Høstmark i MSD Animal Health forteller de har sett i studier at man får lavere nypåslag  av larver ved bruk av Slice, også hos larver med helresistente foreldre. Foto: Privat.
Ole Høstmark i MSD Animal Health forteller de har sett i studier at man får lavere nypåslag  av larver ved bruk av Slice, også hos larver med helresistente foreldre. Foto: Privat.

- Holde fisken fri for lus

Som for alle andre medikamenter mot lakselus, påpeker Høstmark bruken av Slice er gått ned siste årene.  

- Det vi har sett fra det siste året, er at de som ønsker å bruke Slice, gjerne bruker det kort tid etter sjøsetting på mindre fisk. Nyutsatt fisk er sårbar mot mye håndtering og er gjerne “løs på rista” (skjellene faller lett av red. anm.), og et fôrbaserte lakselusmiddel blir et foretrukkent valg for å holde fisken fri for lus i de områdene det fremdeles er følsomhet for emamektinbenzoat. Noen av de vi snakker med forteller at de behandler mer per merd, enn hele anlegg, opplyser han. 

Slice påpeker han har langtidseffekt fordi stoffet «resirkuleres» i fiskens kropp.

- Halveringstiden i muskulaturen hos fisken er avhengig av temperatur, og ved lave temperaturer på vinter og utover våren, får man effekt over lang tid dersom lusen er følsom. Derfor har Slice vært foretrukket å bruke på vinter og inn i vårmånedene for å unngå håndtering på liten fisk. Videre ser vi også om høsten på synkende temperaturer at det er ønskelig å bruke det da. 

- Resistensmekanismen «slås på» eller forsterkes

Mange kaller ikke lengre Slice et avlusningemiddel, men en påslagshemmer. Høstmark påpeker at det ikke er registrert som sistnevnte.

- Lusa må faktisk beite på fisken sitt slim og hud for å bli affisert av lusemiddelet. Det vi har sett i studier, er at man får lavere nypåslag («resettlement») av larver ved bruk av dette middelet, også hos larver med helresistente foreldre. 

Per i dag er det ingen som kjenner mekanismen bak resistensutvikling mot emamektin. Likevel mener Høstmark det ser det ut som at resistensmekanismen «slås på» eller forsterkes etterhvert som lusen går fra fastsittende stadier til pre-adult og adult.

Dersom likevel 50 % av lusen klarer å sette seg og vokse opp, mener han det kan tenkes at denne kan fremskynde resistensprosessen ved å spre sine gener.

- Det er derfor viktig å sette inn andre tiltak, som f.eks. rensefisk, påpeker han. 

Selv om middelet brukes mest på liten fisk sier at det kan trygt brukes hos alle fiskestørrelser, men påpeker at det er en MRL-verdi på 100 µg/kg muskel.

- Det vil si at fiskemuskelen skal ha mindre enn 100 µg/kg ved slakt. Dette er vanligvis ikke et problem, men skulle man få pålegg om tidlig utslakt, kan det bli et problem dersom fisken har gjennomgått en behandling, og temperaturen har vært lav i tiden etter behandlingen, forklarer Høstmark. 

Gjennomgå best practice

- Vi oppfordrer alle som skal bruke lusemiddelet å ta en gjennomgang på trygg og riktig bruk før oppstart, såkalt «best practice». Å kjøre sensitivitetstester på lusa og evaluere effekt etter endt behandling er også viktig. Vi tilbyr også å evaluere opptak i fisken rett etter endt kur på fem individ pr behandling, sier han.

Ellers ønsker Høstmark å understreke viktigheten av å rotere på de verktøyene man har tilgjengelig i verktøykassen mot lus- både når det kommer mekaniske, biologiske og legemiddeltiltak for å bremse resistensutvikling i lusepopulasjonen.

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse