Gå til innhold
Annonse
Marine Harvest
Marine Harvest

Potensialet for utvikling av de marine næringene i Nord-Norge vurderes som stort ifølge en ny SINTEF rapport. Rike naturressurser som tilgangen på fisk i noen av verdens mest produktive havområder og store egnede arealer for havbruk og dyrking av marine organismer, kan gi landsdelen store inntekter.

Annonse

Den eksisterende fiskeri- og havbruksnæringen og en biomarin industri i utvikling danner et godt utgangspunkt, sammen med høy kompetanse på enkelte områder. Rapporten som er skrevet av SINTEF, Norut og Havforskningsinstituttet, peker på utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten, med beskrivelse av potensialet i henholdsvis 2030, 2050 og 2100.

To mulige løp

Rapporten presenterer to ulike forløp, der det i det ene tilfellet er at dagens rammevilkår fortsetter. Det andre tilfellet er at det blir gitt optimale rammer ved at alle virkemidler / tiltak legges til rette og trender og drivkrefter blir gunstige.

Potensialet som presenteres belyses i første rekke med omsetningsverdi og verdiskaping, samt at sysselsetting kommenteres. Verdiene må ses på som et mulighetsrom for utvikling og verdiskaping.

Det er imidlertid forhold som kan forsinke og/eller hindre muligheten til å ta ut potensialet, skriver Sintef. Rapporten presenterer viktige drivkrefter, trender og flaskehalser, og ikke minst virkemidler for å få til økt verdiskapning i alle deler av de marine næringene i Nord-Norge.

Viktige momenter i rapporten er :

De marine næringene utnytter fornybare ressurser og er for evigheten.

Potensialet for verdiskaping og aktivitet er så stort at de marine næringene vil kunne bidra sterkt til å utvikle bosetning og næringsliv i Nord-Norge.

En slik utvikling kommer ikke av seg selv – en betydelig innsats må til – og prioriteringInnsatsen må komme både fra det offentlige og fra private aktører

Les mer om rapporten her (ekstern lenke).

Sintef synliggjør store vekstmuligheter i Nord-Norge. Foto: Helgeland Havbruksstasjon
Sintef synliggjør store vekstmuligheter i Nord-Norge. Foto: Helgeland Havbruksstasjon
Annonse