Gå til innhold
Annonse

Skal digitalisere havbruksnæringen - men påpeker det krever endringer

Telenor satser tungt på Smart havbruk. Fra venstre: Ove Fredeheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon, konsernsjef Sigve Brekke, Rune Wilhelmsen og regiondirektør for Midt-Norge Berit Evjen. Foto: Telenor Smart Havbruk.
Telenor satser tungt på Smart havbruk. Fra venstre: Ove Fredeheim, leder for Telenors bedriftsdivisjon, konsernsjef Sigve Brekke, Rune Wilhelmsen og regiondirektør for Midt-Norge Berit Evjen. Foto: Telenor Smart Havbruk.

Telenor Smart Havbruk har i syv måneder jobbet med å få innsikt for behovet til havbruksnæringen, og jobber for fullt med å digitalisere hverdagen til oppdretterne.

Annonse

Rune Wilhelmsen er  leder for Smart havbruk, og bergenseren som tidligere var regiondirektør for Telenors vestlandskontor, jobber nå for fullt med å bygge opp nye tjenester for digitalisering av norsk havbruksnæring. 

Bygger innsikt

Til Kyst.no sier han at siden oppstart av Smart Havbruk for rundt syv måneder siden har hovedfokus i første omgang vært å bygge innsikt og forstå utfordringene i bransjen.

Rune Wilhelmsen, leder for Telenors satsning Smart havbruk her på besøk hos Cermaqs nye lukkede merd i Horsvågen. Foto: Telenor.
Rune Wilhelmsen, leder for Telenors satsning Smart havbruk her på besøk hos Cermaqs nye lukkede merd i Horsvågen. Foto: Telenor.

- Vi er nå godt i gang med å se på hvordan Telenor best kan understøtte disse behovene. Innsikt har vi fått gjennom god og tett dialog med store og små oppdrettere både ute på anleggene og i strategisk ledelse. Mye tyder på at både utfordringer og muligheter krever endringer i bransjen, og som mange snakker om vil bransjen raskt gå mer i retning av å bli mer kompetansebasert.  

Han påpeker at det vil si at driften vil bli mer datadrevet og at innsamling, strukturering, analyse og presentasjon av data blir stadig mer sentralt.

- Vi har derfor også prioritert å delta på spennende møteplasser og konferanser i bransjen for å delta i debatten om denne utviklingen. Vi tror at vi sammen med gode partnere kan bidra til videre vekst og bærekraftig utvikling gjennom digital transformasjonen i næringen, legger han til. 

- Mobilnettet kan benyttes i mye større grad

Når data blir virksomhetskritisk sier han også at den grunnleggende digitale infrastrukturen vil bli det.

- Fundamentet for å gå i retning av en kompetansebasert næring er at den digitale grunnmuren er på plass. Det vil si at sensor- og videodata kan samles, transporteres og behandles på en sikker og trygg måte og at medarbeidere i alle deler av organisasjonen får tilgang på den riktige innsikten.

Tilgang til stabile og sikre fiber og radionett påpeker Wilhelmsen blir derfor kritisk for bransjen og sier de er godt i gang med tilbud og leveranser på dette. Telenor har også jobbet mye med hvordan mobilnettet kan tilpasses for å understøtte havbruksbransjen enda bedre.

- Dette er en næring som driver virksomhet i områder hvor tilgjengelig digital infrastruktur må styrkes. Vi har derfor tro på at mobilnettet kan benyttes i mye større grad enn i dag, og vi jobber tett sammen med våre leverandører for å finne løsninger for å dekke behovene. Både effektiv drift og observasjon av fiskens helse krever innsikt i tilstanden til fisken under vann, sier han.

Piloter

Eksempelvis peker han på at bruk av live video krever mye kapasitet for opplasting av data fra nettverkene deres.

- Vi har i perioden kommet langt med piloter som viser at vi kan løse mye med dagens mobilnettverk og vi har også pågående aktiviteter for å sikre at neste generasjons mobilnettverk (5G) kan spille en sentral rolle i den videre utviklingen. 1. oktober åpnet vi også det landsdekkende NB-IoT nettverket vårt. Dette er et nettverk for tingenes internett, og dette åpner for billigere og mer effektiv bruk av sensorer i alle deler av verdikjeden til bransjen. Store datamengder betyr også at tjenester for sikring, presentasjon og maskinlæring vil være viktig, forklarer han. 

- Hvordan skal Telenor Smart Havbruk bli best på digitalisering av havbruksnæringen? hva er målet? 

- Først og fremst skal vi bidra med å levere den beste digitale grunnmuren til bransjen for å samle, sikre og dele data. Dette er forutsetningen for den utviklingen som kommer fremover. Med denne på plass vil vi sammen med partnere bygge et digitalt økosystem for å digitalisere havbruksnæringen.

Wilhelmsen sier avslutningsvis at han leder dette arbeidet, og bruker ressurser på tvers i Telenor-organisasjonen for å realisere ambisjonene deres.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse